Hotel room with dark wooden built-in closets and white orchid decoration

Servicii de calitate a aerului din interior

Oferta de servicii Daikin pentru calitatea aerului în interior

Instalare și punere în funcțiune

Este esențial ca sistemele HVAC să fie instalate în conformitate cu recomandările producătorilor și să fie puse în funcțiune după proiectul final.

Se știe că instalatorii fac modificări la fața locului - de ex., lungimea conductelor de dimensiuni variate - care pot avea un impact semnificativ asupra performanței, eficienței energetice și calității aerului din interior.

Utilizarea (și supravegherea) unui instalator autorizat pentru instalarea sistemelor unui anumit producător este esențială, la fel ca alegerea unei companii cu experiență în instalații similare.

Întreținere

Întreținerea periodică a sistemelor de ventilație este evident importantă și trebuie să facă parte din regimul general de întreținere pentru sistemul HVAC al unei clădiri.

Curățenia are o importanță deosebită atunci când vine vorba de ventilație, deoarece praful și murdăria îi pot afecta capacitatea de a menține calitatea aerului din interior.

Întreținerea trebuie să includă verificarea prizelor de aer și a evacuărilor pentru orice semne de acumulare a murdăriei, de poluare sau de contaminare, daune cauzate de vreme și animale, precum și inspecții ale conductelor și alte unităților interioare.

Programul Daikin Refilter

Daikin oferă un program Refilter pentru analiza, optimizarea și îmbunătățirea sistemului HVAC cu accent total pe calitatea aerului din interior.

  • Auditul calității aerului din interior
  • Programul aer proaspăt pentru optimizarea setărilor
  • Plan de acțiune personalizat cu îmbunătățiri și contramăsuri

Experții noștri oferă o vizită la fața locului cu o listă de verificare tehnică orientată spre CAI.

Te ajutăm cu expertiza noastră la verificarea stării sistemului HVAC și îți oferim un raport clar despre starea sistemului de aer condiționat, CTA, a conductelor, unităților de ventilație și unităților interioare.

Identificăm un set de acțiuni imediate care vor îmbunătăți capacitatea sistemului de a crește aerul proaspăt în mediul interior și de a reduce recircularea prafului.

Hotel room with dark wooden built-in closets and white orchid decoration
Checklist icon

Experții noștri oferă o vizită la fața locului cu o listă de verificare tehnică orientată spre CAI.

Daikin Refilter program logo
Status monitoring icon

Te ajutăm cu expertiza noastră la verificarea stării sistemului HVAC și îți oferim un raport clar despre starea sistemului de aer condiționat, CTA, conductelor, unităților de ventilație și unităților interioare.

Păstrează controlul asupra calității aerului din interior

Experții Daikin Service te ajută să identifici orice punct al sistemului HVAC care poate fi îmbunătățit, cu un set dedicat de opțiuni din gama noastră completă de servicii și experiență.

 

IAQ service portfolio illustration