Skip to main content

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Politica de protecție a datelor

Ultima modificare: 25 August 2023

Daikin Europe N.V. este o filială deținută integral de compania japoneză Daikin Industries Ltd. Grupul Daikin produce, comercializează, distribuie și realizează activitățile de marketing pentru divizia de echipamente și soluții de aer condiționat, încălzire, ventilație și refrigerare, împreună cu filialele sale europene.

Daikin Europe N.V., împreună cu filialele sale europene (denumită în continuare „DENV-G”, „noi”, „nouă”, „nostru” etc.) și compania sa mamă Daikin Industries Ltd. (denumită în continuare „DIL”) se angajează ferm să asigure protecția datelor cu caracter personal colectate de la persoane vizate (denumite în continuare „utilizator”, „dumneavoastră”, „vă”) offline, de exemplu prin formulare pe hârtie, contracte, declarații (denumite în continuare „formulare”) sau online, prin site-ul https://www.daikin.eu/ (denumit în continuare „site-ul”) și prin, de exemplu, dar fără a se limita la aplicațiile (web), software-ul și instrumentele digitale ale DENV-G (denumite în continuare „aplicații”).

În conformitate cu Regulamentul General European privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 (GDPR), pentru a:

 • asigura transparența privind tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm offline prin formulare sau online prin site și/sau aplicații;
 • asigura transparența privind modul de utilizare a datelor cu caracter personal colectate;
 • ajuta persoanele vizate să își exercite drepturile.

am elaborat, așadar, prezenta Politică de protecție a datelor.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal contează pentru noi. Obiectivul nostru este să vă prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, adecvat și transparent.

Citiți cu atenția prezenta Politică de protecție a datelor și termenii cheie principali, ce pot fi găsiți redactați cu majuscule.

Pentru orice întrebări sau observații referitoare la aceasta, contactați-ne.

 

1. OPERATORI DE DATE, OPERATORI DE DATE ÎN COMUN ȘI PROCESATORI

Daikin Europe N.V. și filialele sale europene înființate pe teritoriul Uniunii Europene se supun Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 (GDPR) și oricărei legislații viitoare ce intră în vigoare în statul în care sunt înființate, în vederea aplicării Regulamentului de mai sus.

OPERATORI DE DATE

Vă informăm că orice date cu caracter personal transmiteți offline prin formulare sau online prin site și/sau aplicații sunt folosite în scopurile descrise mai jos de Daikin Europe N.V., cu sediul social la Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (cod companie 412.120.336), în calitatea sa de Operator de date (vezi termenii cheie).

Filialele europene ale Daikin Europe N.V. acționează în calitate de Operatori de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal colectate offline prin formulare sau online prin site și/sau aplicații.

OPERATORI DE DATE ÎN COMUN

Pe viitor, este posibil ca Daikin Europe N.V., împreună cu DIL, să stabilească împreună, în baza unui acord scris, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, în calitate de Operatori de date în comun.

Pe viitor, este posibil ca Daikin Europe N.V., împreună cu filialele sale europene, să stabilească împreună, în baza unui acord scris, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, în calitate de Operatori de date în comun (de exemplu, dar fără a se limita la, faptul că în orice caz filiala este foarte implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal la nivel local, pentru dezvoltarea unui proiect).

În cazurile de mai sus, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal vor fi prelucrate de operatori de date în comun vor fi informate în mod corespunzător.

PROCESATORI DE DATE

Daikin Europe N.V. poate activa și ca Procesator de date în numele filialelor sale europene pentru orice activitate de prelucrare online sau offline sau date cu caracter personal operate de filialele europene.

Filialele europene ale Daikin Europe N.V. pot acționa în calitate de Procesatori de date în numele și conform instrucțiunilor Daikin Europe N.V., dacă s-au încheiat acorduri privind prelucrarea datelor.

 

2. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI SCOPURILE AFERENTE

În măsura în care este necesar, DENV-G colectează, prelucrează, înregistrează, stochează și transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, furnizate offline prin formulare sau online prin site și/sau aplicații, în timpul, dar fără a se limita la: vizitării site-ului; folosirii aplicațiilor; completării offline sau online a formularelor de înregistrare; raportării cazurilor de neconformitate; contactării DENV-G; transmiterii de candidaturi pentru posturi; apăsării butoanelor pentru rețelele de socializare; furnizării de feedback (de exemplu, despre formulare, produse, aplicații, site, servicii clienți); răspunsurilor la sondaje și alte activități.

Datele cu caracter personal colectate sunt oferite fie voluntar, fie obligatoriu. Dacă furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie, acest lucru va fi marcat în mod adecvat. În cazul în care o persoană vizată nu furnizează sau refuză să furnizeze datele cu caracter personal pe care DENV-G le-a marcat drept obligatorii, consecința va fi faptul că DENV-G nu va putea derula procesul sau activitatea solicitată de persoana vizată respectivă.

Un exemplu de date cu caracter personal marcate drept obligatorii este situația în care o persoană vizată dorește să transmită formulare de înregistrare. În acest caz, DENV-G are nevoie de anumite detalii personale pentru a procesa cererea de înregistrare aferentă. Dacă persoana vizată dorește să se înregistreze, dar nu furnizează detaliile personale marcate drept obligatorii, DENV-G nu va putea accepta și procesa cererea de înregistrare.

DENV-G poate colecta date cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate respective dacă: 1) trebuie îndeplinită o obligație legală; sau 2) trebuie sau va fi executat un contract la care persoana vizată este parte contractantă; sau 3) trebuie protejate interese legitime, interese publice sau interese vitale; sau 4) o autoritate a solicitat DENV-G să prelucreze datele cu caracter personal.

DENV-G vă poate prelucra suplimentar datele cu caracter personal doar:

 • dacă scopul prelucrării suplimentare este compatibil cu scopul colectării inițiale a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dacă vă dați acordul pentru prelucrare suplimentară într-un scop nou și nu incompatibil cu scopul colectării inițiale a datelor cu caracter personal.

Puteți găsi mai jos, la subparagrafele 2.1. și 2.2., datele cu caracter personal pe care le colectăm și scopurile în care le colectăm.

 

2.1. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM DE LA DUMNEAVOASTRĂ SAU DE LA TERȚI.

Vă putem solicita să ne furnizați, în funcție de scopul fiecărei prelucrări și în măsura în care este necesar, diferite tipuri de date cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la prenume, nume, data și locul nașterii, titlu, adresă, telefon, telefon mobil, adresă de e-mail, limbă, țară, naționalitate, carte de identitate, număr permis de conducere, cod numeric personal, număr pașaport, experiență profesională, angajator, ocupație, număr client, URL personal pe rețele de socializare, card de credit, preferințe, interese, feedback.

De asemenea, vă putem solicita să ne furnizați, în funcție de scopul fiecărei prelucrări și în măsura în care este necesar, anumite categorii speciale de date cu caracter personal (de exemplu, apartenența la un sindicat, date privind sănătatea). DENV-G va procesa categoriile speciale de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR și în baza: 1) consimțământului explicit din partea persoanei vizate; sau 2) îndeplinirii unor obligații legale și/sau exercitării drepturilor operatorului sau persoanei vizate conform Codului Muncii și a legislației privind asigurările sociale; sau 3) interesului vital al persoanei vizate; sau 4) stabilirii, exercitării sau apărării unor drepturi legale; sau 5) interesului public important.

De asemenea, folosim datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat terților, de exemplu, furnizorilor de servicii sau date cu caracter personal care aparțin domeniului public, precum cele confirmate, cele vizibile pe site-ul sau blogul dumneavoastră sau publicate pe profilul dumneavoastră accesibil public pe rețele de socializare.

DENV-G poate primi date cu caracter personal de la terți și prin intermediul fuziunilor, achizițiilor sau al oricărei alte operațiuni transformatoare.

2.1.1 Scopurile pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Odată ce au fost colectate, folosim respectivele date cu caracter personal menționate mai sus în diferite scopuri. Puteți găsi mai jos lista acestora:

Administrarea afacerii și gestionarea clienților.

DENV-G trebuie să poată executa contractele în mod corespunzător și adecvat și să efectueze toate procesele legale și contabile necesare. Așadar, DENV-G va avea nevoie de câteva date cu caracter personal furnizate de persoanele vizate offline, prin formulare sau online, prin site și aplicații. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, în scopul executării contractelor, nu este necesar consimțământul persoanei vizate care este sau va fi parte contractantă. Consimțământul persoanei vizate nu este necesar în cazul îndeplinirii unor obligații legale.

Referitor la gestionarea relației cu clienții și furnizarea de servicii către consumatori, DENV-G folosește date cu caracter personal (de exemplu, nume, țară, naționalitate, adresa de e-mail, număr client, informații despre cardul de credit) pentru a:

 • evalua dacă ar fi fezabil să vândă produse sau să furnizeze servicii unui client înainte de a încheia un contract; sau
 • procesa cererile scrise ale clienților, comenzile clienților pentru produse și servicii și cererile de cash-back; sau
 • identifica și contacta clienții pentru o reducere; sau
 • informa clienții despre drepturile consumatorilor și servicii suplimentare asociate produsului sau serviciului achiziționat; sau
 • informa clienții despre campaniile și evenimentele promoționale Daikin și a trimite invitațiile aferente; sau
 • gestiona accesul pe proprietatea DENV-G, site și aplicații; sau
 • organiza și realiza intervenții de service pentru clienți și instalatori; sau
 • informa clienții despre termene limită pentru lucrări de întreținere care se apropie.
   

Distribuția produselor.

DENV-G folosește date cu caracter personal pentru distribuția produselor, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, în special pentru a:

 • facilita distribuția produselor și furnizarea serviciilor de către filialele noastre europene prin agenții autorizate, parteneri de afaceri, site și/sau prin aplicații; sau
 • facilita livrarea produselor, pieselor de schimb și a serviciilor de către distribuitori (de exemplu, datele cu caracter personal sunt incluse pe avizul de însoțire a mărfii la transportul produsului achiziționat); sau
 • optimiza vânzările și serviciile prin elaborarea de oferte pentru clienți; sau
 • îmbunătăți și accelera furnizarea produselor și serviciilor noastre; sau
 • urmări datele tehnice ale instalațiilor și starea contractelor și proiectelor; sau
 • organiza și asigura instruire pentru clienți, instalatori, angajați și subcontractori.
   

Gestionarea furnizorilor.

DENV-G folosește date cu caracter personal pentru a ține evidența distribuitorilor și furnizorilor de servicii, pentru a înregistra și gestiona comenzile de achiziție, cheltuielile de funcționare și facturile transmise de distribuitori sau furnizori de servicii, acționând pentru îndeplinirea unor obligații contractuale sau legale.

Marketing direct.

În calitate de lider în producerea și furnizarea de echipamente și soluții de încălzire, ventilație și aer condiționat (inclusiv pompe de căldură și instalații de refrigerare), DENV-G se află în postura de a vă oferi informații personalizate pentru dumneavoastră și nevoile dumneavoastră (de exemplu, prin folosirea detaliilor tranzacției, DENV-G vă poate informa despre servicii și oferte asociate achiziției dumneavoastră și vă poate oferi sugestii. Acesta este așa-numitul „marketing direct”).

DENV-G folosește datele cu caracter personal colectate, cele disponibile în mod public (de exemplu, informații disponibile pe internet, prin rezultatele căutărilor, rezultatele de pe rețelele de socializare) sau datele cu caracter personal primite de la terți (de exemplu, furnizori de servicii de internet) în scopuri de marketing direct și pentru a atrage clienți noi.

DENV-G folosește marketingul direct și pentru a organiza evenimente interne, călătorii, prezentări, întâlniri cu angajații, clienții și partenerii de afaceri.

DENV-G practică marketingul direct printr-o varietate de mijloace, inclusiv, fără a se limita la mesaje text pe mobil, sondaje, e-mail, site, reclame online, marketingul bazelor de date, aplicații și evenimente.

DENV-G practică marketingul direct în baza intereselor sale legitime de urmărire a obiectivelor de afaceri.

DENV-G poate folosi marketingul direct în urma consimțământului explicit al persoanei vizate. Dacă nu doriți să primiți o ofertă cu grad foarte înalt de personalizare, nu trebuie să vă dați acordul pentru acțiuni de marketing direct când vi se solicită.

DENV-G se angajează să se asigure că informațiile despre marketing direct sunt furnizate într-un mod clar și corespunzător, folosind în acest sens un canal desemnat de destinatar, pentru a minimiza inconvenientele cauzate de deranjarea acestuia.

Îmbunătățirea calității produselor și serviciilor.

În baza interesului său legitim de a face afaceri sau în baza consimțământului persoanei vizate, DENV-G folosește datele cu caracter personal colectate prin formulare, candidaturi pentru posturi, sondaje, cereri, comentarii, feedback transmis către DENV-G sau către alte companii ale grupului Daikin pentru: îmbunătățirea produselor și serviciilor; realizarea de alte sondaje; dezvoltarea de alte modele analitice, de risc, marketing și altele și pentru a realiza statistici. DENV-G folosește, de asemenea, detaliile tranzacțiilor dumneavoastră pentru a dezvolta modele globale și a realiza analize.

Exemplu: DENV-G poate avea nevoie să proceseze numărul de persoane care au achiziționat un anumit produs Daikin sau au solicitat un anumit serviciu.

În acest sens, DENV-G se angajează să realizeze, într-o măsură cât mai mare posibilă, agregarea datelor cu caracter personal în formă anonimă sau pseudo-anonimă, pentru a se asigura că datele respective nu pot fi identificate ușor sau deloc ca aparținând dumneavoastră.

Practica prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri statistice este justificată mai ales de dorința DENV-G de a implementa alegeri strategice pentru a avea performanțe mai bune pe piață și a vă asigura produse și servicii mai bune.

Datele cu caracter personal pot fi utilizate și pentru a evalua, simplifica și îmbunătăți procesele DENV-G, de exemplu pentru a optimiza campaniile, procedurile și vânzările, atât offline cât și online, prin site și/sau aplicații.

Exemplu: dacă nu ați finalizat o procedură sau procesul de vânzări, vă putem contacta pentru a afla ce s-a întâmplat și dacă vă putem ajuta. În acest caz, limităm contactul nostru la oferirea de asistență tehnică și administrativă pentru procedura sau procesul respectiv.

Recrutare și selecție.

În vederea recrutării de talente, DENV-G colectează date cu caracter personal precum, fără a se limita la, nume, e-mail, număr de telefon, experiență profesională, URL-ul profilului pe rețele de socializare de la candidaturi primite și candidați vizați, pe exemplu pentru posturile vacante, stagii internaționale, stagii pentru studenți. Această prelucrare este permisă întrucât candidații parcurg voluntar etape cu scopul de a semna un contract cu DENV-G.

Datele cu caracter personal furnizate de candidați (prin completarea formularelor sau înregistrare și crearea unui cont personal pe site sau la accesarea aplicațiilor) vor fi folosite pentru procesarea candidaturilor, contactarea candidaților pentru activități ce țin de managementul resurselor umane, gestionarea proceselor de recrutare (de exemplu, invitarea candidaților la interviuri sau pentru efectuarea de teste scrise) și elaborarea de contracte de muncă.

Datele cu caracter personal aparținând candidaților care nu au fost angajați la finalul procesului de selecție sunt șterse după 2 ani de la data comunicării rezultatului negativ al selecției, cu excepția cazului în care candidații au solicitat ștergerea imediată a datelor lor în urma unei astfel de comunicări.

Administrarea personalului și beneficii salariale.

DENV-G folosește datele cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în cadrul unui contract (de muncă) în scopul gestionării personalului, în special pentru:

 • gestionarea și ținerea evidenței contractelor de muncă și salarizare; și/sau
 • plata salariilor; și/sau
 • ținerea evidenței prezenței, deplasărilor și activităților de instruire ale angajaților; și/sau
 • comunicarea cu companiile de asigurări de sănătate; și/sau
 • oferirea de asigurări, active ale companiei și beneficii salariale pe bază de performanță către angajați.
   

Contabilitate și evidență contabilă.

DENV-G folosește datele cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în cadrul unui contract în scopuri contabile și de evidență contabilă, pentru a:

 • ține evidența tranzacțiilor sau
 • emite facturi asociate vânzărilor și serviciilor furnizate; sau
 • completa declarații fiscale și formularele asociate în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale; sau
 • elabora statistici în baza evidenței tranzacțiilor (de exemplu, referitor la numărul de tranzacții realizate și zona aferentă); sau
 • respecta legislația aplicabilă și cerințele legale, atât la nivel național, cât și european și internațional.
   

Pretenții legale și litigii.

Putem folosi date cu caracter personal drept dovezi și pentru a dovedi, exercita și proteja drepturile DENV-G sau pe cele ale persoanelor pe care le reprezintă (de exemplu, în litigii) în orice jurisdicție din orice țară (de exemplu, printre altele, dreptul DENV-G de a se apăra împotriva acțiunilor de concurență neloială sau de a solicita executarea unei facturi neplătite).

Fraudă și prevenirea criminalității.

De asemenea, putem folosi date cu caracter personal pentru a preveni, detecta și investiga crime și riscuri privind atacurile informatice, în baza unor interese legitime sau dacă o autoritate publică ne solicită acest lucru.

Organizație și administrare.

DENV-G transmite și/sau utilizează datele cu caracter personal colectate împreună cu DIL și/sau alte companii din grupul Daikin și/sau partenerii săi de afaceri doar când acest lucru este necesar și în vederea elaborării de rapoarte periodice despre rezultate și aspecte ce țin de afaceri, planuri de afaceri și strategii organizaționale. Prelucrarea se face în baza interesului legitim al DENV-G de a derula afaceri.

DENV-G prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor europeni care au fost colectate în mod legal de o altă companie din grupul Daikin, cu excepția cazului în care există un impediment legal (de exemplu, o obligație de confidențialitate sau o prevedere din legislația privind protecția datelor).

DENV-G se angajează să ia toate măsurile adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește comunicările intra-grup, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016.

 

2.2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE OBȚINEM ÎN URMA UTILIZĂRII SITE-ULUI ȘI/SAU A APLICAȚIILOR.

2.2.1 Scopurile pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Atunci când vizitați site-ul și/sau aplicațiile, DENV-G colectează anumite date cu caracter personal în următoarele scopuri:

Facilitarea utilizării site-ului și/sau aplicațiilor.

Prin colectarea anumitor date cu caracter personal (de exemplu, adresa IP, datele de conectare) în baza consimțământului persoanei vizate sau interesului legitim, DENV-G poate adapta mai mult site-ul și/sau aplicațiile la nevoile dumneavoastră.

Prin utilizarea cookie-urilor, DENV-G va colecta automat anumite date cu caracter personal precum, fără a se limita la, informații specifice dispozitivului (de exemplu, adresa IP, tipul browserului), date de conectare (de exemplu, căutări), date de geolocalizare (de exemplu, prin punctul de acces Wi-fi) pentru a facilita utilizarea site-ului și/sau aplicațiilor și a vă spori confortul în timpul utilizării.

Exemplu: pentru a ajuta și simplifica procesul de identificare, vă stocăm numele de utilizator și parola prin intermediul unui cookie, astfel că nu mai trebuie să introduceți datele de identificare sau orice alte date personale la fiecare vizită.

DENV-G folosește diferite tipuri de cookie-uri: necesare, funcționale, de urmărire a plugin-urilor pentru rețele de socializare, pentru reclamele terților, analitice. Puteți citi mai multe despre cookie-uri, ce sunt acestea, ce tipuri folosim și de ce în „Politica de utilizare a cookie-urilor”.

Monitorizarea intereselor și preferințelor persoanelor vizate.

În cadrul site-ului și/sau aplicațiilor sale, în baza consimțământului persoanei vizate sau interesului legitim, DENV-G poate monitoriza datele cu caracter personal în mod sistematic și periodic, prin tehnologii bazate pe procese automate/realizare de profiluri și cookie-uri. Aceasta are rolul de a evalua anumite aspecte personale asociate unei persoane fizice, în special de a analiza și prognoza aspecte legate de performanța profesională a persoanei fizice, situația economică, preferințele personale, interese, încredere, comportament, localizare sau momente (geolocalizare).

Puteți citi mai multe în „Politica de utilizare a cookie-urilor”.

 

3. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE VOR FI DIVULGATE TERȚILOR?

În scopurile menționate mai sus, DENV-G poate avea nevoie de serviciile, consultanța și/sau asistența unor terți,inclusiv, fără a se limita la mentenanța aplicațiilor și remedierea erorilor, achiziția de aplicații, găzduire de date, consultanță privind respectarea legilor și regulamentelor, dezvoltarea de aplicații, servicii de resurse umane, servicii de aprovizionare, servicii ale furnizorilor de internet, realizarea de statistici și altele.

În acest sens, în măsura în care este necesar, putem transmite sau divulga datele cu caracter personal colectate oricărei persoane fizice sau juridice, subcontractorilor și partenerilor de afaceri care constituie terțe părți în relația cu DENV-G sau grupul Daikin.

DENV-G nu vă comercializează sau închiriază datele cu caracter personal terților, pentru uzul acestora.

De fiecare dată când trebuie să transmitem sau divulgăm anumite date cu caracter personal colectate terților, DENV-G se va asigura, cu excepția cazurilor în care există un interes legitim al terțului, că există un acord de prelucrare a datelor încheiat cu terțul respectiv, în baza prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, prin care acesta din urmă trebuie să respecte principiile și prevederile Regulamentului în cauză și să se alinieze la standardele de securitate adecvate.

 

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE STATE TERȚE (NON-UE)

În vederea scopurilor descrise mai sus, DENV-G transmite și utilizează datele cu caracter personal colectate ce aparțin persoanelor vizate aflate în Uniunea Europeană împreună cu DIL și/sau alte companii ale grupului Daikin și/sau partenerii de afaceri stabiliți în orice state non-UE.

Vă informăm că DENV-G a implementat clauze contractuale standard și măsuri de securitate adecvate referitoare la orice transfer al datelor cu caracter personal efectuat între Daikin Europe și DIL. În orice caz de transfer al datelor cu caracter personal către un stat non-UE, DENV-G se angajează să:

 • asigure un nivel adecvat de protecție prin implementarea de măsuri de securitate adecvate și respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016;
 • gestioneze transferul datelor cu caracter personal în baza:
  • a) deciziilor Comisiei Europene privind caracterul adecvat; în caz contrar
  • b) clauzelor contractuale standard / regulilor corporatiste obligatorii; în caz contrar
  • c) codului de conduită aprobat de autoritatea de supraveghere relevantă / certificatelor de securitate oficiale.
 • gestioneze transferul datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate ale cărei date trebuie transferate sau în baza derogărilor de la articolul 49 al Regulamentului (UE) 679/2016, dacă transferul nu se poate efectua în baza cazurilor a), b), c) de mai sus.

 

5. STOCARE ȘI CRITERII

DENV-G nu vă păstrează datele cu caracter personal pentru totdeauna. Vă folosim datele cu caracter personal în măsura în care sunt necesare și doar în scopurile descrise mai sus. Odată ce scopul nu mai există, ne angajăm să ștergem datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care arhivarea acestora este impusă de lege, la nivel național, european sau internațional.

Punctul de pornire pentru stocarea datelor cu caracter personal îl reprezintă perioada legală de păstrare (care este adesea de zece ani și durează până la expirarea unui contract sau încetarea relației de afaceri). Perioada poate fi mai mare în cazul în care acest lucru este necesar pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră.

Dacă legea nu stipulează o perioadă de păstrare, aceasta poate fi mai scurtă, în funcție de, dar fără a se limita la unul din următoarele criterii: durata contractului și obligațiile legale; nevoile organizaționale și ale afacerii; relația de afaceri pe termen lung; activități de marketing direct; statistici.

Anumite informații devin mai clare pe măsură ce sunt analizate pe o perioadă mai lungă de timp. Din acest motiv, pentru anumite tipuri de date cu caracter personal poate fi necesară o perioadă mai mare (de exemplu, pentru cele necesare pentru conceperea de modele de risc și de marketing).

După cum s-a specificat, DENV-G se angajează să lucreze, cât de mult posibil, cu date cu caracter personal agregate, anonimizate sau pseudo-anonimizate și va renunța în orice caz cât mai rapid posibil la legăturile cu persoanele individuale.

 

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA.

Dacă aveți orice întrebări despre protecția datelor cu caracter personal sau exercitarea drepturilor dumneavoastră, ne puteți contacta în orice moment scriind la Daikin Europe N.V. sau una dintre filialele sale europene, apelând la Daikin Europe N.V. sau una dintre filialele sale europene, prin poștă, transmițând un anumit formular sau trimițând formularul disponibil online sub fiecare secțiune „contactați-ne” de pe site și/sau aplicații.

Odată ce datele cu caracter personal sunt supuse prelucrării, aveți mai multe drepturi pe care le puteți exercita în calitate de persoană vizată, conform listei de mai jos.

Fiți cât mai explicit/ă de fiecare dată când doriți să vă exercitați drepturile. DENV-G vă poate răspunde corespunzător la solicitări doar dacă acestea cuprind suficiente detalii. DENV-G putea avea nevoie să vă verifice identitatea în cât mai multe detalii posibile, pentru a preveni situația în care altcineva încearcă să beneficieze de pe urma drepturilor dumneavoastră. 

 

Vă puteți accesa datele cu caracter personal

Dacă doriți să accesați datele cu caracter personal pe care le prelucrează DENV-G în legătură cu dumneavoastră sau doriți să aflați mai multe despre:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal;
 • perioada de păstrare preconizată sau criteriile folosite pentru determinarea respectivei perioade;
 • drepturile persoanei vizate;
 • drepturile pe care le puteți exercita în legătură cu prelucrarea de către noi;
 • existența proceselor automate de luare a deciziilor, inclusiv realizarea de profiluri și prognozarea consecințelor;

și orice alte informații disponibile despre prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să completați următorul formular făcând clic aici.

Vom folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați prin intermediul formularului doar în scopul verificării și prelucrării solicitării dumneavoastră.

Dacă vă exercitați dreptul de acces, DENV-G vă va furniza o lista cât mai completă posibil sau o copie a datelor cu caracter personal.

 

Puteți completa/rectifica/șterge/restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal

Se poate întâmpla ca anumite date cu caracter personal deținute despre dumneavoastră de DENV-G să nu fie (sau să înceteze să mai fie) corecte. De asemenea, se poate întâmpla să doriți să adăugați ceva la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Puteți solicita în orice moment rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal, făcând clic aici.

Dacă doriți ca DENV-G să vă șteargă datele cu caracter personal, cererea dumneavoastră va fi procesată, cu condiția să nu apară niciun impediment sau nicio incompatibilitate în legătură cu ștergerea, conform legislației sau intereselor legitime. Dacă doriți să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal, vă rugăm să faceți clic aici.

Puteți obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, făcând clic aici.

 

Puteți solicita portarea datelor cu caracter personal către dumneavoastră sau terțe părți

Dacă datele cu caracter personal au fost colectate prin mijloace electronice, puteți solicita portarea datelor respective pe care ni le-ați furnizat către dumneavoastră sau terțe părți, făcând clic aici.

 

vă puteți retrage consimțământul față de prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să rețineți că de fiecare dată când transmiteți DENV-G consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți retrage ulterior consimțământul în orice moment, la fel de ușor ca atunci când l-ați transmis, urmând procedura sugerată.

Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, o puteți face în orice moment prin clic aici.


Puteți obiecta față de prelucrare sau față de prelucrarea pe baza unor sisteme automatizate

Dacă nu sunteți de acord cu modul în care DENV-G prelucrează anumite date cu caracter personal, puteți obiecta făcând clic aici. Vom procesa obiecțiile, cu excepția cazurilor în care există motive valide pentru a nu o face sau motive legislative (de exemplu, obiecția va fi refuzată dacă prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat în vederea combaterii fraudei).

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal doar pe baza unor procese automate (inclusiv realizarea de profiluri) care produc efecte juridice sau afectează în mod similar o persoană vizată, puteți obiecta în orice moment făcând clic aici.

Dacă nu sunteți de acord cu modul în care DENV-G vă prelucrează datele cu caracter personal sau aveți alte întrebări în această privință, puteți întotdeauna contacta Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din țara de reședință (de exemplu, dacă aveți domiciliul în Belgia, puteți contacta autoritatea pentru protecția datelor implicată: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles).

 

7. RESPONSABIL PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Puteți găsi mai jos datele de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor din cadrul DENV-G:

 • adresa de e-mail: euprivacy@daikin.co.jp;
 • Responsabilul pentru protecția datelor, Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japonia.

8. MINORI

DENV-G nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice sub 16 ani prin site-ul sau aplicațiile sale și nici nu transmite oferte comerciale și nu încearcă să contacteze astfel de persoane, cu excepția cazului în care reprezentantul legal al acestora și-a dat acordul.

 

9. MĂSURI DE SECURITATE PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DENV-G a implementat măsuri de securitate adecvate pentru a menține integritatea și securitatea și a preveni distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată a sau accesul accidental/ă sau ilegal/ă la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016.

 

10. CONFIDENȚIALITATE PRIN CONCEPT

denv-g se obligă, înaintea începerii activităților de prelucrare cu ajutorul tehnologiilor noi, să evalueze impactul asupra protecției datelor în conformitate cu GDPR și să acționeze în consecință.
 

11. MODIFICĂRI ULTERIOARE ADUSE PREZENTEI POLITICI DE PROTECȚIE A DATELOR

DENV-G își propune periodic să-și sporească eforturile de protejare a datelor cu caracter personal. Prezenta Politică de protecție a datelor poate fi modificată sau actualizată în lumina legilor viitoare, atât la nivel național, cât și european și internațional.

DENV-G vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei Politici de protecție a datelor, prin mijloace offline sau online (de exemplu, prin intermediul site-ului, în timpul primei dumneavoastră vizite sau la fiecare actualizare importantă a prezentei Politici de protecție a datelor).

Puteți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a Politicii noastre de protecție a datelor la https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html sau în fiecare aplicație prin clic pe secțiunea „Politica de protecție a datelor”.

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Vrei să iei legătura cu noi?

Citeşte blog-ul nostru

Inspiră-te din referințe