Skip to main content

Condiții de utilizare

Condiții de utilizare 

Ultima modificare: 29.06.2021 

Aceste condiții de utilizare („Condițiile de utilizare”) reprezintă un acord juridic cu caracter obligatoriu dintre dumneavoastră („Dvs.” sau „a(l) Dvs.) ca utilizator al acestei aplicații mobile, aplicații web sau aplicații de software („Aplicație”) și firma Daikin Europe N.V. și sucursalele acesteia („Compania”, „Noi”) privind accesarea și utilizarea acestei aplicații. 

Accesarea și utilizarea de către Dvs. a acestei Aplicații înseamnă că ați acceptat aceste Condiții de utilizare. Vă rugăm să rețineți că pentru anumite porțiuni ale acestei Aplicații se pot aplica anumite condiții specifice. Accesarea și/sau utilizarea de către Dvs. a respectivelor porțiuni înseamnă că ați acceptat condițiile de utilizare specifice relevante. 

Compania își rezervă dreptul de a actualiza Condițiile de utilizare și de a modifica fără preaviz oricare dintre produse și servicii, respectiv informațiile (aferente) acestora, fie ele incluse (parțial sau în întregime) în Aplicație și/sau atașate acesteia. Compania își rezervă dreptul de a întrerupe sau înceta fără preaviz funcționarea Aplicației. 

Dacă aveți sub 18 ani, puteți accepta aceste Condiții de utilizare și puteți folosi Aplicația doar cu implicarea unui părinte sau tutore. 

1. Utilizarea Aplicației 2. Licența de Utilizator final 3. Drepturi de proprietate intelectuală. 4. Renunțare la garanții 5. Limitarea răspunderii 6. Link-uri 7. Protecția datelor 8. Despre modulele cookie 9. Legea aplicabilă 10. Nulitate parțială 11. Informații de contact 12. Dacă este cazul 

1. Utilizarea Aplicației 

Accesarea Aplicației 

Poate fi necesară înregistrarea Dvs. prin crearea unui cont înainte să primiți drept de acces la Aplicație. Accesarea acestei Aplicații poate avea loc numai la invitație din partea Companiei. Accesarea Aplicației poate fi legată de ocupația Dvs. profesională în calitate de angajat sau reprezentant al unei companii care vinde produsele noastre. Trebuie să furnizați Companiei informații (de contact) adevărate și corecte, și trebuie să mențineți actualizate aceste informații, pentru a asigura că legat de contul Dvs., Compania are la dispoziție mereu informații corecte. 

Compania poate bloca drepturile Dvs. de acces, respectiv poate retrage drepturile Dvs. de acces oricând, fără preaviz, la propria sa discreție. 

Dvs. răspundeți de toate activitățile ce au loc în legătură cu contul Dvs.; trebuie să luați toate măsurile necesare împotriva utilizării abuzive sau necorespunzătoare. Dacă suspectați că s-a compromis contul Dvs., atunci trebuie ca imediat să notificați Compania și să închideți contul Dvs. 

Conținut furnizat de Companie 

Toate informațiile, materialele, datele și fișierele electronice de orice fel, conținute și postate în această Aplicație, respectiv informațiile referitoare la Aplicație care vă sunt trimise de către Companie prin căi de comunicație electronice („Conținut furnizat de Companie”) sunt puse la dispoziție de către Companie doar cu scop informativ. 

Conținut furnizat de Utilizator 

Dacă este cazul, puteți încărca, stoca și depune informații/fișiere electronice în Aplicație („Conținut furnizat de Utilizator”). 

Compania își rezervă dreptul de a edita sau înlătura orice Conținut furnizat de Utilizator care se încarcă în Aplicație, fie prin stocare pe servere, fie prin găzduire sau publicare în Aplicație. 

În măsura permisă de legea aplicabilă, Compania nu poartă răspunderea pentru pierderi sau daune suferite (parțial sau în întregime) de către Conținutul furnizat de Utilizator. 

Utilizare acceptabilă 

La utilizarea Aplicației trebuie să vă abțineți de la orice acțiune care ar putea fi considerată incorectă sau nelegitimă. Nu se admite încărcarea în Aplicație a oricărei informații ilicite sau ilegale, de natură să încalce drepturile legale ale terților și/sau să dea naștere la acțiuni în justiție împotriva Dvs., împotriva Companiei sau împotriva oricărei terțe persoane (conform oricărei legi aplicabile în fiecare caz în parte). 

2. Licența de Utilizator final 

Unele Aplicații vă permit descărcarea de software client („Software”) care poate fi actualizat de către Companie în mod automat. Vi se acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, revocabilă pentru utilizarea Software-ului, limitată la domeniul de aplicare a Aplicației. 

Nu vă sunt permise următoarele: (a) modificarea Aplicației, Software-ului și/sau Conținutului furnizat de Companie, respectiv utilizarea în orice scop comercial al acestora; (b) atribuirea, transferul sau sublicențierea oricăror drepturi conferite Dvs. prin aceste Condiții de utilizare; (c) oferirea Aplicației spre vânzare sau închiriere; (d) decompilarea, decodarea, ingineria inversă sau dezasamblarea oricărui software inclus în Aplicație; (e) înlăturarea oricărui drept de autor, oricărei mărci comerciale sau alte note de proprietate din Aplicație; (f) luarea oricărei măsuri care să interfereze cu drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei; sau (g) copierea, afișarea, transferul, licențierea, reproducerea, publicarea, descărcarea, încărcarea, postarea, transmiterea, distribuirea sau vânzarea, fie în întregime, fie în parte, a Aplicației sau utilizarea Aplicației pentru crearea de lucrări derivate. 

Exceptând cazurile anume prevăzute în aceste Condiții de utilizare, nu există alte drepturi exprese sau implicite acordate Dvs. 

3. Drepturi de proprietate intelectuală 

Utilizarea de către Dvs. a Aplicației nu se va interpreta ca fiind acordarea oricărei licențe sau oricărui drept de utilizare a Conținutului furnizat de Companie din această Aplicație, utilizare a mărcilor comerciale, emblemelor sau denumirilor de produs care figurează în Aplicație, deținute de Companie sau de alți titulari de drepturi (în mod colectiv „Mărci comerciale”). Utilizarea Mărcilor comerciale fără autorizație scrisă din partea Companiei este interzisă. 

Aplicația și/sau Conținutul furnizat de Companie, inclusiv, fără a fi însă limitat la text, fotografii, imagini, software, muzică, clipuri audio și video și orice alt material protejat prin drept de autor, sunt proprietatea Companiei. Duplicarea, transmiterea publică, distribuirea, modificarea, ștergerea sau reproducerea fără autorizare din partea Companiei este interzisă în virtutea legii privind drepturile de autor, exceptând utilizările specifice permise prin legea aplicabilă a dreptului de autor. 

4. Renunțare la garanții 

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ APLICAȚIA SE FURNIZEAZĂ „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”, FĂRĂ GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, RESPECTIV CONDIȚIE DE ORICE FEL. COMPANIA NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII ȘI DE GARANȚII SAU CONDIȚII PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, VANDABILITATEA, CARACTERUL ADECVAT UNUI ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR. COMPANIA NU GARANTEAZĂ NICI FAPTUL CĂ APLICAȚIA ESTE LIPSITĂ DE MALWARE SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. ÎN PLUS, COMPANIA NU EMITE DECLARAȚII ȘI NICI NU GARANTEAZĂ, NU APROBĂ, NU ASIGURĂ SAU NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSIBILITATEA PRIVIND PRECIZIA, OPORTUNITATEA, SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE, CARACTERUL ADECVAT, SECVENȚA SAU INTEGRALITATEA ORICĂROR INFORMAȚII, DATE, OPINII, INSTRUCȚIUNI SAU AFIRMAȚII DIN ACESTE SITE-URI WEB, RESPECTIV PRIVIND CALITATEA ORICĂROR PRODUSE SAU SERVICII DISPONIBILE ÎN ORICE APICAȚIE TERȚĂ (SAU CONȚINUTUL ACESTEIA), PRIVIND CONȚINUTUL SAU DISPOZITIVELE FURNIZATE DE UTILIZATOR, PRIVIND CONȚINUTUL FURNIZAT DE COMPANIE, IAR COMPANIA NU POARTĂ RĂSPUNDEREA ȘI NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU TRANZACȚIILE DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI FURNIZORI TERȚI. 

NICIO INSTRUCȚIUNE SAU INFORMAȚIE OBȚINUTĂ DE CĂTRE SAU PRIN APLICAȚIE NU VA DA NAȘTERE VREUNEI GARANȚII DIN PARTEA COMPANIEI. 

ACEASTĂ SECȚIUNE SE APLICĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ. 

5. Limitarea răspunderii 

SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ÎN SITUAȚIA ORICĂROR PROBLEME SAU NEMULȚUMIRI LEGATE DE APLICAȚIE, SINGURUL ȘI EXCLUSIVUL DVS. REMEDIU ESTE SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA APICAȚIEI ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, SĂ DEZINSTALAȚI SOFTWARE-UL. SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICIO OBLIGAȚIE SAU RĂSPUNDERE NU INCUMBĂ COMPANIEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU APLICAȚIILE TERȚE SAU CU CONȚINUTUL ACESTORA CARE ESTE PUS LA DISPOZIȚIE ȘI, DEȘI RELAȚIA DVS. CU ORICE ASTFEL DE APLICAȚII TERȚE POATE FACE OBIECTUL UNOR ACORDURI DISTICTE CU RESPECTIVII TERȚI, SINGURUL ȘI EXCLUSIVUL DVS. REMEDIU ÎN RAPORT CU COMPANIA ÎN PRIVINȚA ORICĂROR PROBLEME SAU NEMULȚUMIRI LEGATE DE APLICAȚIILE TERȚE SAU DE CONȚINUTUL ACESTORA ÎL REPREZINTĂ DEZINSTALAREA ȘI/SAU ÎNCETAREA UTILIZĂRII ORICĂREI ASTFEL DE APLICAȚII TERȚE. 

COMPANIA, DIRECTORII EXECUTIVI, ACȚIONARII, ANGAJAȚII, AGENȚII, DIRECTORII, SUCURSALELE, AFILIAȚII, SUCCESORII, CESIONARII, FURNIZORII SAU LICENȚIATORII ACESTEIA NU POARTĂ RĂSPUNDEREA ÎN NICIO SITUAȚIE ÎN PRIVINȚA URMĂTOARELOR: 

(1) ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCESORII, PUNITIVE SAU DAUNE-INTERESE EXEMPLARE; (2) ORICE: (A) PIERDERE A CAPACITĂȚII DE UTILIZARE; (B) PIERDERE DE CONȚINUT FURNIZAT DE UTILIZATOR; (C) PIERDERE A CLIENȚILOR; (D) PIERDERE DE PROFITURI; SAU (E) DAUNE ADUSE DISPOZITIVELOR, (F) DAUNE ÎN TOATE CAZURILE CARE DECURG DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII APLICAȚIEI, DISPOZITIVELOR, APLICAȚIILOR TERȚE, CONȚINUTULUI APLICAȚIILOR TERȚE, CONȚINUTULUI FURNIZAT DE COMPANIE SAU CONȚINUTULUI FURNIZAT DE UTILIZATOR; (3) NEEXECUTAREA SAU EXECUTAREA INADECVATĂ, RESPECTIV ÎNTÂRZIEREA EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR CE DECURG DIN ACORDURI, CAUZATE DE FORȚĂ MAJORĂ SAU DE ORICE ALTĂ CAUZĂ CARE ÎN MOD REZONABIL NU POATE FI PREVĂZUTĂ SAU CARE DEPĂȘEȘTE POSIBILITATEA DE CONTROL REZONABIL DIN PARTEA COMPANIEI. 

NIMIC DIN ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE NU LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA COMPANIEI PRIVIND FRAUDA, DECLARAȚIILE FRAUDULOASE, DECESUL SAU VĂTĂMĂRILE CORPORALE CAUZATE DIN CULPA SA ȘI, DACĂ SE PREVEDE PRIN LEGEA APLICABILĂ, DIN NEGLIJENȚA SA GRAVĂ. 

6. Link-uri 

Către un site web terț 

Această Aplicație poate să conțină legături către site-uri web terțe asupra cărora Compania nu deține control. Compania nu emite niciun fel de declarații privind orice site web terț la care Dvs. puteți avea acces prin această Aplicație. Includerea acestor legături nu implică avizarea sau acceptarea de către Companie a vreunei răspunderi privind conținutul sau orice utilizare a acestor site-uri web terțe. 

Dacă accesați site-uri web terțe din această Aplicație, atunci procedați astfel pe propriul Dvs. risc și potrivit clauzelor și condițiilor, respectiv politicii de confidențialitate ale respectivului site web terț. Compania nu garantează, nu aprobă, nu asigură și nu își asumă răspunderea pentru precizia, oportunitatea, siguranța în exploatare, caracterul adecvat, secvența sau integralitatea oricăror informații, date, opinii, instrucțiuni sau afirmații din aceste site-uri web și nici pentru calitatea oricăror produse sau servicii disponibile pe respectivele site-uri web. 

Către un site web al Companiei 

Legătura către un site web al Companiei este posibilă cu condiția ca să se menționeze în mod clar că vizitatorii se redirecționează către un web site al Companiei atunci când folosesc link-ul. Link-ul trebuie să fie de natură să nu inducă în eroare și să nu dea impresia că web site-ul Companiei, respectiv orice parte a acestuia, ar face parte dintr-un web site diferit. Spre exemplu, tehnicile de încadrare, link direct sau link online la un site web al Companiei nu sunt permise fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Companiei. 

Pentru obținerea acordului, formulați cerere folosind acest formular. 

Exceptând cazul aprobării prealabile, exprimate în scris de către Companie, nu este permis să apară link-uri către un site web al Companiei pe niciuna dintre paginile site-ului Dvs. web. 

7. Protecția datelor 

Compania are în vedere prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în mod licit, corespunzător și transparent. 

Rezervați-vă timp pentru a citi Politica noastră de protecție a datelor. Prin utilizarea Aplicației, sunteți de acord ca datele Dvs. cu caracter personal să fie prelucrate de către Companie în conformitate cu Politica noastră de protecție a datelor

8. Despre modulele cookie 

Această Aplicație poate folosi module cookie și instrumente similare pentru perfecționarea performanței sale și îmbunătățirea experienței Dvs. de utilizare, iar prin continuarea folosirii acestei Aplicații fără schimbarea setărilor Dvs., consimțiți la utilizarea acestora. Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor cookie, respectiv modul de schimbare a setărilor Dvs., vă rugăm să consultați Politica noastră privind Modulele cookie

9. Legea aplicabilă 

Părțile consimt să înainteze exclusiv instanțelor de judecată din Bruxelles orice litigii care decurg din Condițiile de utilizare sau care au legătură cu acestea și consimt să accepte jurisdicția respectivelor instanțe, fiind de acord totodată ca toate aspectele litigioase să fie judecate, reglementate și controlate în temeiul legii din Belgia, iar acest paragraf înlocuiește orice norme privind conflictul de legi. 

[Text Wrapping Break] 

10. Nulitate parțială 

Nulitatea oricărui paragraf, subparagraf sau porțiuni a Condițiilor de utilizare nu va afecta valabilitatea oricărui alt paragraf, subparagraf sau porțiuni a acestora, iar respectivul paragraf, subparagraf sau porțiune nulă a Condițiilor de utilizare va fi reformulată în spiritul și în litera prevederii convenite între Părți. 

11. Informații de contact 

Pentru întrebări, comentarii sau feedback, vă rugăm să ne contactați la: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgia, la numărul de companie: 0412.120.336 

 

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Vrei să iei legătura cu noi?

Citeşte blog-ul nostru

Inspiră-te din referințe