Skip to main content

Pactul ecologic este „momentul omului pe Lună” al UE: iată de ce avem nevoie de pompe de căldură pentru a face acest lucru posibil

Decarbonizarea sectorului energiei termice va fi elementul esențial în transformarea Europei într-o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Daikin acceptă Pactul ecologic european și consideră că pompele de căldură vor juca un rol esențial în neutralizarea efectelor climei asupra Europei și în combinarea decarbonizării cu creșterea economică durabilă.

Europa dorește să devină primul continent din lume neutru din punctul de vedere al carbonului până în 2050, iar Comisia UE își propune să reducă emisiile cu cel puțin 55% până în 2030. Noi, la Daikin, susținem această direcție, încercând să devenim o societate neutră din punctul de vedere al carbonului la nivel global până în 2050.1

Panul de investiții pentru Pactul ecologic european2 dorește să atragă (cel puțin) 1 trilion € în investiții din partea Uniunii Europene, a guvernelor naționale și al sectorului privat pentru decarbonizarea UE.3 Confruntat acum cu pandemia COVID-19 și criza economică, Planul de investiții pentru Pactul ecologic se află, de asemenea, în centrul „Următoarei generații UE”, programul european de recuperare COVID-19 în valoare de 750 miliarde €.

Decarbonizarea Europei și recuperarea după pandemia COVID-19 sunt provocări majore. În momentul prezentării Pactului ecologic, președintele Comisiei Europene l-a numit „momentul omului pe Lună” al Europei. În cadrul punerii în aplicare al Pactului ecologic, așteptăm cu nerăbdare să vedem UE și statele sale membre promovând tehnologii cu emisii reduse de carbon, cum ar fi pompele de căldură, prin asigurarea prețurilor corecte pentru energia bazată pe carbon și prin descurajarea stimulentelor pentru încălzirea cu combustibili fosili.

De ce pompe de căldură?

În prezent, stocul european de clădiri este responsabil pentru aproximativ 36% din toate emisiile de CO2 din Uniune. Luând în considerare că aproape 50% din consumul final de energie al Uniunii este utilizat pentru încălzire și răcire, din care 80% este utilizat în clădiri4, potențialul de decarbonizare a acestui sector este masiv.

  • Pompele de căldură sunt o soluție dovedită, iar Europa are tehnologia, expertiza și investițiile pentru a se extinde în continuare. De la casele unifamiliale la cele multifamiliale, de la locuințele renovate la cele noi, de la clădirile comerciale mici la cele mari și uzinele industriale, astăzi, pompele de căldură sunt pregătite și potrivite pentru Pactul ecologic european.
  • Pompele de căldură sunt o tehnologie de încălzire cu emisii reduse de carbon. Pentru fiecare kWh de căldură necesară, impactul de carbon al unei pompe de căldura de astăzi este de aproximativ jumătate din impactul cazanului pe gaz cu eficienţă ridicată, cu un potențial de amprentă de carbon chiar mai mic ca urmare a decarbonizării ulterioare a producției de energie electrică din UE5.
  • Pompele de căldură utilizează energii regenerabile, cum ar fi energia termică din aer, apă sau sol. Aceste surse de energie regenerabile sunt disponibile în abundență în Europa; astfel încât nu trebuie importate.
  • Pompele de căldură vor utiliza din ce în ce mai mult electricitatea regenerabilă și sunt pe cale să fie o soluție complet neutră din punct de vedere climatic. De exemplu, până în 2030, se așteaptă ca ponderea producției de energie regenerabilă din UE să fie cel puțin dublă la nivelul actual de 32% din energia electrică regenerabilă, la aproximativ 65% sau mai mult6.
  • În plus, pompele de căldură sunt esențiale pentru a permite echilibrarea rețelei electrice, sprijinind astfel desfășurarea în continuare a unei producții de energie regenerabilă, de exemplu, acționând ca o baterie de stocare termică și un instrument pentru echilibrarea flexibilă a cererii și ofertei de energie.

Investiția în pompele de căldură stimulează și creșterea economică a UE, deoarece aceste produse sunt dezvoltate și fabricate pe scară largă în Europa. De exemplu, Daikin are un centru european de cercetare și dezvoltare și 5 fabrici în Europa legate de tehnologia pompelor de căldură.

Fiecare euro investit în tehnologia pompelor de căldură este un euro investit în crearea de locuri de muncă la nivel local. În prezent, industria pompelor de căldură are în total 225.000 de angajați în Europa7. Investițiile noi și viitoare în energia termică din surse regenerabile vor plăti dividende atât pentru economia europeană, cât și pentru mediul nostru.

Poveste de succes suedeză

Suedia a început o politică ambițioasă în anii 1980 pentru a înlocui cazanele cu combustibil fosil cu pompe de căldură. În prezent, pompele de căldură sunt standardul pentru încălzirea caselor suedeze. Acest efort de a face pompele de căldură tehnologia standard pentru încălzirea rezidențială a contribuit la reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră cu 33,7% între 1990 și 20188.

Alte țări europene încep să urmeze exemplul. Recent, țări precum Franța, Germania, Italia și Olanda au lansat programe similare de promovare a pompelor de căldură și de înlocuire a centralelor termice.

Încetarea stimulentelor pentru încălzirea cu energie bazată pe carbon

În urma inițiativei privind Pactul ecologic european, factorii de decizie din statele membre ale UE pot acționa pe două niveluri pentru a realiza decarbonizarea.

În primul rând, statele membre ale UE s-ar putea angaja să înceteze utilizarea combustibililor fosili. Cele mai poluante sisteme de încălzire trebuie eliminate treptat. Austria nu mai permite instalarea centralelor termice pe bază de petrol în case noi începând cu ianuarie 2020. Aceasta este o inițiativă excelentă. Factorii de decizie pot evita stimulentele pentru combustibilii fosili. Chiar și în prezent, stimulentele directe sau indirecte beneficiază de centrale termice pe bază de petrol sau gaz, ca urmare a taxării diferite a pompelor de căldură în comparație cu centralele termice, de exemplu.

În al doilea rând, tehnologiile regenerabile au nevoie, de asemenea, de condiții de concurență echitabile. Decalajul dintre prețurile energiei electrice și gazelor din multe state membre este prea mare pentru a face ca pompa de căldură să fie o investiție atractivă din punct de vedere economic pentru cetățenii UE9. Stimulentele pot să elimine acest decalaj pentru o anumită perioadă de timp, dar pe termen lung, costul energiei ar trebui să reflecte mai mult intensitatea carbonului. Prețul carbonului poate contribui la reducerea suplimentară a emisiilor prin extinderea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) la toate emisiile de ardere a combustibililor fosili din clădiri și prin revizuirea directivei privind impozitarea energiei10.

Motivarea consumatorilor

Consumatorii care doresc să își înlocuiască sistemele de combustibili fosili trebuie să fie motivați să analizeze mai atent pompele de căldură. Industria inovează fără încetare pentru a face pompele de căldură atractive printr-un amestec de caracteristici ale produsului, prețuri, design și ușurință pentru instalare și pentru utilizatorul final11. Industria poate depune mai mult efort în explicarea beneficiilor pompelor de căldură, astfel încât utilizatorii finali să devină mai conștienți de ele.

Guvernele atrag atenția consumatorilor asupra pompelor de căldură prin stimulente pentru renovări rezidențiale, dar și alte mijloace, prin care s-ar putea alege beneficiul pompelor de căldură, cum ar fi reflectarea utilizării energiei regenerabile în scorul energetic total al clădirii. Aceasta trimite un semnal puternic și invită consumatorii să facă un calcul detaliat al costului total de proprietate și al avantajelor ecologice12. În acest moment, beneficiile pompelor de căldură vor deveni evidente consumatorilor.

Accesibil tuturor europenilor

Pe termen scurt, stimulentele guvernamentale pot contribui la accelerarea tranziției către încălzirea neutră din punctul de vedere al carbonului și pot face pompele de căldură accesibile tuturor europenilor, dar pe termen lung, prețurile exacte ale energiei și o indicație corectă a performanței energice și de carbon ale unei clădiri trebuie să fie motivația utilizatorului final de a investi în tehnologia pompelor de căldură.

Exemplele din Suedia și alte țări europene ne arată că această strategie funcționează. De exemplu, Franța și Germania au instituit programe extinse și foarte populare de înlocuire a centralelor termice pe petrol. În plus, Italia a lansat „Superbonus” pentru a promova pompele de căldură datorită unui credit cu rambursare de 110%.

Daikin, împreună cu alți lideri din industria pompelor de căldură, își vor asuma provocarea de a se asigura că utilizatorii finali sunt conștienți de pompele de căldură și de avantajele lor. De asemenea, lucrăm zilnic pentru a crea o bază de instalatori bine instruiți pentru a asigura o instalare corespunzătoare și o monitorizare fără griji pentru consumator.

Ce urmează?

Daikin și-a stabilit ambiția de a deveni o societate neutră din punctul de vedere al carbonului la scară globală până în 2050. Suntem convinși că toate părțile interesate - factorii politici, liderii din industrie și consumatorii - au același scop, de a pune bazele unui viitor neutru din punctul de vedere al carbonului. Împreună putem decarboniza sectorul energiei termice din Europa și putem atinge obiectivul ambițios al Pactului ecologic. Trebuie doar să acționăm acum.

1 Responsabilitatea față de mediu a Daikin, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 Comisia Europeană, Întrebări și răspunsuri, consultat la 14 septembrie 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 Parlamentul European, „Planul european de finanțare a schimbărilor climatice cu un trilion”, consultat la 6 august 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 O strategie a UE pentru încălzire și răcire, consultat la 17 septembrie 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, consultat la 17 septembrie 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 Studiul de evaluare VHK privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică a încălzitoarelor de spațiu și combinate, Sarcina 5, Figura 7, consultat la 17 septembrie 2020, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, consultat la 17 septembrie 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 Comisia Europeană, „Competitivitatea industriei și serviciilor de încălzire şi răcire”, consultat la 28 iunie 2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 Agenția Internațională pentru Energie, profilul țării Suedia, consultat la 14 septembrie 2020, https://www.iea.org/countries/sweden

9 Eurostat, Statisticile prețurilor energiei electrice: Statistici explicate, consultat la 17 septembrie 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, consultat la 17 septembrie 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 A se vedea Altherma 3 H HT de la Daikin: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 De exemplu, Daikin oferă un instrument de selectare a soluțiilor pentru instalatori și consumatori, numit Stand by me, https://standbyme.daikin.eu/

Articole conexe

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Vrei să iei legătura cu noi?

Citeşte blog-ul nostru

Inspiră-te din referințe