Dacă modul de funcţionare este schimbat, poziţia fantei de evacuare a aerului se schimbă, de asemenea

Controlul fantei variază poziţia acesteia în funcţie de modul de funcţionare, de exemplu răcire şi încălzire.