Dacă funcţia de rotire a evacuării aerului este setată pe PORNIT, fantele rămân în poziţie orizontală

Fantele rămân în aceeaşi poziţie când temperatura camerei atinge nivelul setat şi termostatul se opreşte. Când termostatul este oprit, fantele nu se rotesc.