Sistemul de aer condiţionat nu începe să funcţioneze imediat după pornire

Pentru a reduce sarcina excesivă la repornire, sistemul de aer condiţionat nu funcţionează timp de trei minute atunci când întrerupătorul PORNIT este apăsat imediat după oprire sau dacă modul de funcţionare (setarea) este modificat cu ajutorul telecomenzii.