Sistemul de aer condiţionat nu funcţionează (Lampa de funcţionare nu este aprinsă)

Verificaţi următoarele:

  • Asigură-te că întrerupătorul de circuit nu este decuplat şi că siguranţa nu este arsă.
  • Asigură-te că ştecherul de alimentare este conectat în siguranţă la priza de serviciu.
  • Asigură-te că nu există o întrerupere a alimentării electrice a clădirii.
  • Asigură-te că telecomanda are baterii noi.
  • Asigură-te că temporizatorul nu este programat în mod eronat.