Dispozitivul meu are un coş de gunoi pe etichetă; ce înseamnă aceasta?

FAQ-onlinecontroller-dustbin.jpg

Produsul dvs. este marcat cu acest simbol. Acest simbol înseamnă că produsele electrice şi electronice nu trebuie amestecate cu deşeurile menajere nesortate.

Nu încercaţi să desfaceţi singur sistemul: demontarea produsului şi a componentelor sale trebuie efectuată de un instalator calificat, în conformitate cu legislaţia locală şi naţională relevantă.

Produsul şi deşeurile trebuie procesate la o instalaţie de tratare specializată, în vederea reutilizării, reciclării şi recuperării.

Asigurând eliminarea corectă, contribuiţi la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii oamenilor. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi instalatorul sau autorităţile locale.