Am actualizat manual data și ora centralei termice pe gaz în aplicația Daikin Residential Controller, dar Daikin Room Thermostat nu reflectă acest lucru.

Sincronizarea datei și orei termostatului de cameră cu valorile configurate în aplicație poate dura până la 3 minute.