Cum pot reiniţializa adaptorul WLAN la setările implicite din fabrică?

Atenţie: prin resetarea adaptorului WLAN la setările din fabrică, se şterg toate celelalte setări. Va trebui să configuraţi din nou adaptorul WLAN, conform preferinţelor proprii.

Setările care sunt resetate:

  • Conectarea la reţeaua de acasă (setările WLAN)
  • Informaţiile privind contul În afara casei
  • Codul protecţiei pentru copii
  • Programatoarele de timp (inclusiv funcţia de planificare a controlului solicitărilor1)
  • Datele privind consumul de energie1
  • Denumirea şi pictograma unităţii

Puteţi reseta la configurările din fabrică conform instrucţiunilor următoare:

Pe adaptorul WLAN:

  1. Apăsaţi simultan pe butoanele „Configurare” şi „Mod”, până când clipesc toate LED-urile.
  2. Eliberaţi butoanele.
  3. Apăsaţi scurt pe butonul „Configurare”: toate LED-urile vor începe să clipească repede.
  4. Aşteptaţi până când LED-ul „Alimentare” se aprinde continuu. Resetarea adaptorului a reuşit.

1 Numai dacă unitatea acceptă această funcţie