Pot modifica numele programelor autoprogramate din aplicația Daikin Residential Controller așa cum pot face din interfața cu utilizatorul a unității Altherma?

În acest moment, nu se pot modifica numele programelor autoprogramate din aplicația Daikin Residential Controller.