Pot modifica numele programului programat din aplicația Daikin Online Control Heating așa cum se poate de la interfața cu utilizatorul a Daikin Altherma?

În acest moment, nu poți modifica numele programelor definite de utilizator pentru Daikin Altherma din aplicația Daikin Online Control Heating.