După ce întrerupătorul de alimentare este cuplat, fantele de evacuare a aerului intră în funcţiune

Când unitatea este pornită, microcalculatorul acţionează fantele pentru a determina poziţia de iniţializare a acestora.