Skip to main content

Termeni cheie pentru politica de protecție a datelor

Aplicații: se referă la orice software, aplicații (web), instrumente digitale dezvoltate de Daikin Europe N.V. sau una dintre filialele sale europene;

 

Luarea automată a deciziilor (prelucrare bazată doar pe): se referă la orice prelucrare efectuată prin intermediul unui proces automatizat, prin aceasta excluzând orice influență sau intervenție umană asupra rezultatului respectivului proces;

 

Parteneri de afaceri: se referă la orice persoană sau afacere autonomă de DENV-G (Daikin Europe N.V. Group) care are un anumit nivel de implicare în afacerea DENV-G sau a avut un parteneriat comercial sau cooperează cu DENV-G pentru producerea și/sau furnizarea de produse/servicii marca Daikin;

 

Cookie: se referă la un fișier de mici dimensiuni ce conține un șir de caractere, care este trimis către dispozitivul folosit pentru vizitarea unui site. La a doua vizită pe același site, cookie-ul îi poate permite respectivului site să recunoască browserul prin intermediul căruia s-a produs prima vizită. Cookie-urile pot stoca preferințele utilizatorului și alte informații;

 

Grupul Daikin: se referă la grupul de companii controlate de Daikin Industries Ltd.. Aceste companii sunt producători și distribuitori ai produselor și serviciilor marca Daikin în toată lumea;

 

Operator de date: se referă la o persoană fizică sau juridică ce determină scopurile și mijloacele Prelucrării de date cu caracter personal;

 

Procesator de date: se referă la o persoană fizică sau juridică ce prelucrează datele cu caracter personal ale unei anumite persoane vizate, conform instrucțiunilor operatorului de date;

 

Responsabil pentru protecția datelor: se referă la o persoană fizică sau juridică responsabilă cu:

  • informarea și sfătuirea operatorului și procesatorilor și angajaților săi referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • monitorizarea respectării Regulamentului (UE) 679/2016 (Regulamentul General privind Protecția Datelor - GDPR) de către aceștia;
  • consiliere pentru elaborarea evaluărilor de impact privind protecția datelor;
  • activarea ca punct de contact și cooperarea cu autoritatea de supraveghere sesizată printr-o plângere sau care investighează prelucrarea datelor cu caracter personal;
     

Persoană vizată: se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate offline, prin formulare fizice sau online, prin intermediul site-ului și al aplicațiilor. Identificabil se referă la o persoană fizică ce poate fi identificată direct sau indirect, anume prin intermediul unui identificator precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau prin unul sau mai multe elemente care sunt caracteristice pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială a respectivei persoane fizice;

 

DENV-G: se referă la grupul de companii ce cuprinde Daikin Europe N.V. (cu sediul social în Belgia) și filialele sale europene. DENV-G produce, vinde și comercializează produse și servicii marca Daikin în Europa-Orientul Mijlociu-Africa și CSI;

 

DIL: se referă la compania Daikin Industries Ltd. cu sediul social în Japonia, ce deține și controlează grupul Daikin;

 

Filiale europene: orice companie înființată în Europa-Africa-Orientul Mijlociu și CSI care produce, vinde și comercializează produse și servicii marca Daikin și este controlată de Daikin Europe N.V.;

 

GDPR: se referă la Regulamentul General privind Protecția Datelor, fiind acronimul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

 

IP: se referă la numărul ce desemnează adresa pentru protocolul de internet (IP) care este alocat oricărui dispozitiv conectat la internet. Numerele sunt alocate de obicei pe blocuri geografice. O adresă IP poate fi folosită adesea pentru a identifica locul din care se conectează la internet un dispozitiv.

 

Interes legitim: se referă la un interes legal al operatorului sau al unui terț, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special dacă persoana vizată este un copil;

 

Operator de date în comun: se referă la o persoană fizică sau juridică ce determină, împreună cu altele, mijloacele și scopurile prelucrării de date cu caracter personal;

 

Date cu caracter personal: se referă la orice informații în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană vizată”);

 

Prelucrare (a datelor cu caracter personal): se referă la orice operațiune sau set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, prin mijloace automate sau nu, precum colectare, înregistrare, organizarea, structurare, depozitare, adaptare sau modificarea, recuperare, consultare, utilizare, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere;

 

Realizare de profiluri (sau Profilare): se referă la orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal realizată pentru evaluarea anumitor aspecte personale cu privire la o persoană, în special pentru a analiza sau prezice aspecte referitoare la performanțele respectivei persoane la locul de muncă, situația materială, sănătate, preferințe personale, interese, credibilitate, comportament, localizare sau deplasare;

 

Pseudo-anonimizare (sau pseudo-anonim sau pseudo-anonimizat): se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca astfel de informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a garanta faptul că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;

 

Interes public: se referă la orice interes public care este prevăzut în lege sau urmărit de o autoritate publică;

 

Categorii speciale de date cu caracter personal: se referă la orice date cu caracter personal care dezvăluie originea etnică sau rasială, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la un sindicat, date genetice, date biometrice prelucrate cu scopul de identificare exactă a unei persoane, date privind sănătatea sau date privind viața sau orientarea sexuală;

 

Interes vital: se referă la orice interes esențial pentru viața persoanei vizate sau a oricărei alte persoane;

 

Site: se referă la site-ul DENV-G (grupul Daikin Europe N.V.) ce poate fi accesat la următorul link: https://www.daikin.eu/;

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Vrei să iei legătura cu noi?

Citeşte blog-ul nostru

Inspiră-te din referințe