Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RXYSQ-TV9

RXYSQ4T8VB9 RXYSQ5T8VB9 RXYSQ6T8VB9
Recommended combination 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB
Capacitate de răcire Pnominal,c kW 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
Capacitate de încălzire Pnominal,h kW 8.0 9.2 10.2
SCOP 4.4 4.6 4.9
SEER 7.0 6.8 7.0
Încălzirea spaţiului (climat temperat) TBivalent COPd (COP declarat)   2.6 2.6 2.7
    Pdh (capacitate de încălzire declarată) kW 8.0 9.2 10.2
  TOL COPd (COP declarat)   2.6 2.6 2.7
    Pdh (capacitate de încălzire declarată) kW 8.0 9.2 10.2
Domeniu de capacitate CP 4 5 6
Numărul maxim de unităţi interioare conectabile: 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Index conexiune interioară Min.   50.0 62.5 70.0
  Max.   130.0 162.5 182.0
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 1,345 1,345 1,345
    Lăţime mm 900 900 900
    Adâncime mm 320 320 320
Weight Unitate kg 104 104 104
Compresor Tip   Compresor oscilant etanşat ermetic_ Compresor oscilant etanşat ermetic_ Compresor oscilant etanşat ermetic_
Nivel de putere sonoră Răcire Nom. dBA 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Agent frigorific Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Încărcare kg 3.6 3.6 3.6
  Cantitate TCO2Eq 7.5 7.5 7.5
Racorduri ţevi Liquid Tip   Racord cu mufă Racord cu mufă Racord cu mufă
    OD mm 9.52 9.52 9.52
  Gaz Tip   Racord cu mufă Racord cu mufă Racord cu lipire tare
    Dext mm 15.9 15.9 19.1
  Lungimea totală a tubulaturii Sistem Real m 300 (6) 300 (6) 300 (6)
Accesorii standard Manual de instalare 1 1 1
  Manual de utilizare 1 1 1
  Racorduri tubulatură 1 1 1
Power supply Nume   V1 V1 V1
  Faze   1N~ 1N~ 1N~
  Frecvenţă Hz 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m (1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m (1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m
  (2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m (2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m (2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m
  (3) - Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX, RA DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤130%). (3) - Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX, RA DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤130%). (3) - Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX, RA DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤130%).
  (4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet. (4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet. (4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.
  (5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor. (5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor. (5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.
  (6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare (6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare (6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare
  (7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat (7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat (7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat
  (8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare. (8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare. (8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.
  (9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare. (9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare. (9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.
  (10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ). (10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ). (10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).
  (11) - TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC). (11) - TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC). (11) - TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC).
  (12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului (12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului (12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului
  (13) - Valoarea ESEER automat corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei (funcţionarea cu controlul temperaturii variabile a agentului frigorific). (13) - Valoarea ESEER automat corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei (funcţionarea cu controlul temperaturii variabile a agentului frigorific). (13) - Valoarea ESEER automat corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei (funcţionarea cu controlul temperaturii variabile a agentului frigorific).
  (14) - Valoarea ESEER standard corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei. (14) - Valoarea ESEER standard corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei. (14) - Valoarea ESEER standard corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei.
  (15) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. (15) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. (15) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.
  (16) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%. (16) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%. (16) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.
  (17) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului. (17) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului. (17) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.
  (18) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare. (18) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare. (18) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.
  (19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază (19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază (19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază
  (20) - Ssc: curent de scurtcircuit (20) - Ssc: curent de scurtcircuit (20) - Ssc: curent de scurtcircuit