Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RKXYQ-T8

RKXYQ5T8Y1B
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 701
    Lăţime mm 600
    Adâncime mm 554
Greutate Unitate kg 79
Compresor Type   Compresor oscilant etanşat ermetic_
Nivel de putere sonoră Cooling Nom. dBA 60.0 (4)
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 47.0 (5)
Agent frigorific Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Încărcare kg 2.00
  Cantitate TCO2Eq 4.20
Accesorii standard Manual de instalare şi utilizare 1
  Racorduri tubulatură 4
  Declaraţie de conformitate 1
  Etichetă agent frigorific pentru reglarea gazului F 1
  Legături 3
  Şuruburi 1
Power supply Name   Y1
  Phase   3N~
  Frecvenţă Hz 50
  Tensiune V 380-415
Note (1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m
  (2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m
  (3) - Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.
  (5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.
  (6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare
  (7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat
  (8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.
  (9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.
  (10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.
  (11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).
  (12) - TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC).
  (13) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului
  (14) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.
  (15) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.
  (16) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază
  (18) - Ssc: curent de scurtcircuit
  (19) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.