Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FUQ-C / RR-BW1

FUQ71CVEB / RR71B8W1B FUQ100CVEB / RR100B8W1B FUQ125CVEB / RR125B8W1B
Capacitate de răcire Nom. kW 7.1 (3) 10.0 (3) 12.2 (3)
Eficienţă nominală EER   2.68 2.65 2.67
  Annual energy consumption kWh 1,325 1,890 2,285
  Directiva privind clasificarea energetică Răcire   D D D
Note (1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient) (1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient) (1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)
  (2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale) (2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale) (2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)
  (3) - Răcire: temperatură interioară: 27°CDB, 19,0°CWB; temp. exterioară: 35°CDB; lungimea echivalentă a tubulaturii: 7,5 m (orizontal); diferenţa de nivel: 0 m (3) - Răcire: temperatură interioară: 27°CDB, 19,0°CWB; temp. exterioară: 35°CDB; lungimea echivalentă a tubulaturii: 7,5 m (orizontal); diferenţa de nivel: 0 m (3) - Răcire: temperatură interioară: 27°CDB, 19,0°CWB; temp. exterioară: 35°CDB; lungimea echivalentă a tubulaturii: 7,5 m (orizontal); diferenţa de nivel: 0 m
  (4) - Conform EN/IEC 61000-3-11, poate fi necesară consultarea operatorului reţelei de distribuţie pentru a verifica dacă echipamentul este conectat doar la o singură alimentare cu Zsys (impedanţa sistemului) ≤ Zmax (4) - Conform EN/IEC 61000-3-11, poate fi necesară consultarea operatorului reţelei de distribuţie pentru a verifica dacă echipamentul este conectat doar la o singură alimentare cu Zsys (impedanţa sistemului) ≤ Zmax (4) - Conform EN/IEC 61000-3-11, poate fi necesară consultarea operatorului reţelei de distribuţie pentru a verifica dacă echipamentul este conectat doar la o singură alimentare cu Zsys (impedanţa sistemului) ≤ Zmax
  (5) - Standard european/internaţional de stabilire a limitelor pentru transformatoare de tensiune, fluctuaţii de tensiune şi clipiri în sistemele publice de furnizare de tensiune joasă pentru echipamentele care funcţionează la o intensitate nominală mai mică sau egală cu 75 A. (5) - Standard european/internaţional de stabilire a limitelor pentru transformatoare de tensiune, fluctuaţii de tensiune şi clipiri în sistemele publice de furnizare de tensiune joasă pentru echipamentele care funcţionează la o intensitate nominală mai mică sau egală cu 75 A. (5) - Standard european/internaţional de stabilire a limitelor pentru transformatoare de tensiune, fluctuaţii de tensiune şi clipiri în sistemele publice de furnizare de tensiune joasă pentru echipamentele care funcţionează la o intensitate nominală mai mică sau egală cu 75 A.
  (6) - Impedanţa sistemului (6) - Impedanţa sistemului (6) - Impedanţa sistemului
  (7) - Echipamentul este conform cu EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare > 16 A şi ≤ 75 A pe fază (7) - Echipamentul este conform cu EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare > 16 A şi ≤ 75 A pe fază (7) - Echipamentul este conform cu EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare > 16 A şi ≤ 75 A pe fază
  (8) - Curent de scurtcircuit (8) - Curent de scurtcircuit (8) - Curent de scurtcircuit
  (9) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20° (9) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20° (9) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°