Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EHSXB-A / ERLQ-CV3

EHSXB08P30AA / ERLQ008CAV3 EHSXB16P50AA / ERLQ011CAV3 EHSXB16P50AA / ERLQ014CAV3 EHSXB16P50AA / ERLQ016CAV3
Indoor unit EHSXB08P30AA EHSXB16P50AA EHSXB16P50AA EHSXB16P50AA
Capacitate de încălzire Min. kW 1.80 (1), 1.81 (2)      
  Nom. kW 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Max. kW 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
Capacitate de răcire Min. kW 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2)  
  Nom. kW 5.2 (1), 4.6 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
  Max. kW 8.4 (1), 6.4 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Putere intrare Încălzire Nom. kW 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
    Max. kW 2.54 (1), 2.96 (2) 2.64 (1), 3.25 (2) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
  Răcire Nom. kW 1.43 (1), 1.85 (2) 4.55 (1), 4.30 (2) 5.44 (1), 5.10 (2) 6.18 (1), 5.72 (2)
    Max. kW 2.89 (1), 3.20 (2) 4.53 (1), 4.31 (2) 5.42 (1), 5.09 (2) 6.15 (1), 5.74 (2)
COP 4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)
EER 3.65 (1), 2.51 (2) 3.32 (1), 2.72 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Încălzire apă caldă menajeră Informaţii generale Profil de sarcină declarat   L XL XL XL
  Climat mediu Clasă de eficienţă energetică pentru încălzirea apei   A A A A
Încălzire a spaţiului Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat Info gen. Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului   A++ A++ A++ A++
Note Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  EW 30℃; LW 35℃; condiţii de temperatură ambiantă: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; condiţii de temperatură ambiantă: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; condiţii de temperatură ambiantă: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; condiţii de temperatură ambiantă: -7°CDB/-8°CWB
  EW 30℃; LW 35℃; condiţii de temperatură ambiantă: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; condiţii de temperatură ambiantă: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; condiţii de temperatură ambiantă: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; condiţii de temperatură ambiantă: 2°CDB/1°CWB
  Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C) Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C) Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C) Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)