Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EBVH-D6V

EBVH11S18DJ6V EBVH11S23DJ6V EBVH16S23DJ6V EBVH16S18DJ6V
Casing Colour   Alb + negru Alb + negru Alb + negru Alb + negru
  Material   Foaie metalică prevopsită Foaie metalică prevopsită Foaie metalică prevopsită Foaie metalică prevopsită
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 1,655 1,855 1,855 1,655
    Lăţime mm 595 595 595 595
    Adâncime mm 634 634 634 634
Greutate Unitate kg 124 133 133 124
PED Category   Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II
Nivel de putere sonoră Nom. dBA 44.0 (4) 44.0 (4) 44.0 (4) 44.0 (4)
Nivelul de presiune sonoră Nom. dBA 30.0 (4) 30.0 (4) 30.0 (4) 30.0 (4)
Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min. °C 15 (5) 15 (5) 15 (5) 15 (5)
      Max. °C 60 (5) 60 (5) 60 (5) 60 (5)
  Răcire Ambiant Min. °CDB 10 (5) 10 (5) 10 (5) 10 (5)
    Partea de apă Min. °C 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5)
      Max. °C 22 (5) 22 (5) 22 (5) 22 (5)
Power supply Name   Consultaţi nota 6 Consultaţi nota 6 Consultaţi nota 6 Consultaţi nota 6
Încălzitor electric Alimentare curent Nume   6V3 6V3 6V3 6V3
    Faze   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frecvenţă Hz 50 50 50 50
    Tensiune V 230 230 230 230
  Siguranţe recomandate A 20 (7) 20 (7) 20 (7) 20 (7)
Note (1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP. (1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP. (1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP. (1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.
  (2) - Se bazează pe o dT de 45 K (2) - Se bazează pe o dT de 45 K (2) - Se bazează pe o dT de 45 K (2) - Se bazează pe o dT de 45 K
  (3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune (3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune (3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune (3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune
  (4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°. (4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°. (4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°. (4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.
  (5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare (5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare (5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare (5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare
  (6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată. (6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată. (6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată. (6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată.
  (7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică) (7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică) (7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică) (7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)