Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EABX-D6V

EABX16DF6V EABX16DA6V (Arhivă)
Casing Colour   White + Black White + Black
  Material   Răşină, foaie din metal Răşină, foaie din metal
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 840 840
    Lăţime mm 440 440
    Adâncime mm 390 390
Greutate Unitate kg 38.0 38.0
Nivel de putere sonoră Nom. dBA 44.0 (4) 44.0 (4)
Nivelul de presiune sonoră Nom. dBA 30.0 (5) 30.0 (5)
Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min. °C 0 (6) 0 (6)
      Max. °C 0 (6) 0 (6)
  Răcire Ambiant Min. °CDB 0 (6) 0 (6)
    Partea de apă Min. °C 0 (6) 0 (6)
      Max. °C 0 (6) 0 (6)
Power supply Name   Consultaţi nota 8 Consultaţi nota 8
Încălzitor electric Alimentare curent Nume   6V3 6V3
    Faze   1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frecvenţă Hz 50 50
    Tensiune V 230 230
  Siguranţe recomandate A 20.000 (9) 20.000 (9)
Note (1) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării) (1) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)
  (2) - Include conducte + încălzitor de rezervă; fără vas de expansiune (2) - Include conducte + încălzitor de rezervă; fără vas de expansiune
  (3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară. (3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.
  (4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°. (4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.
  (5) - Valoarea este măsurată într-o cameră fără ecou, la 1 m distanță de unitate. Este o valoare relativă, dependentă de distanţă/mediul acustic. Nivelul pres. sonore menționat este măsurat la o pierdere de pres. de 10 kPa în sist. de încălzire, în condiții de funcț. a apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu temp. ambiantă de 20 °C. (5) - Valoarea este măsurată într-o cameră fără ecou, la 1 m distanță de unitate. Este o valoare relativă, dependentă de distanţă/mediul acustic. Nivelul pres. sonore menționat este măsurat la o pierdere de pres. de 10 kPa în sist. de încălzire, în condiții de funcț. a apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu temp. ambiantă de 20 °C.
  (6) - Consultaţi domeniul de funcţionare al unităţii. (6) - Consultaţi domeniul de funcţionare al unităţii.
  (7) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare. (7) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.
  (8) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată. (8) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată.
  (9) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică) (9) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)