Selector pentru racorduri multiple pentru recuperarea căldurii VRV IV

VRV - BS-Q14AV1B

BS-Q14AV1B

Caracteristicile produsului

 • Cu până la 70% mai mică şi cu 66% mai uşoară decât seria anterioară
 • Instalare mai rapidă graţie unui număr redus de puncte de lipire tare şi de cablaje
 • Toate unităţile interioare sunt conectabile la o singură cutie BS
 • O capacitate disponibilă de până la 16 kW/port
 • Se pot conecta unităţi de până la clasa 250 (28 kW) prin combinarea a 2 porturi
 • Gamă unică de cutii BS cu un singur port sau cu mai multe porturi pentru un design flexibil şi rapid
 • Reducere semnificativă a timpului de instalare graţie gamei largi de cutii BS de dimensiuni compacte şi uşoare
 • Sunt necesare mai puţine porturi de inspecţie în comparaţie cu instalarea cutiilor BS individuale
 • Nu sunt limite privind porturile neutilizate, permiţând instalarea etapizată
 • Instalare mai rapidă graţie racordării cu port deschis
 • Permite aplicaţii multi locatar
 • Se poate conecta la unităţile cu recuperarea căldurii REYQ-T, RQCEQ-P3 şi RWEYQ-T8

Detalii tehnice

Introducere indicaţii tehnice ale produselor

Documentaţie