SB.RKXYQ5T SB.RKXYQ8T7Y1B SB.RKXYQ8T
System Heat exchanger unit   RDXYQ5T   RDXYQ8T
  Compressor unit   RKXYQ5T   RKXYQ8T
Combinaţii recomandate     4 x FXMQ50P7VEB
Capacitate de răcire Pnominal,c kW     22.4 (1.000)
  Nom. 35 °CDB kW 14.0 (1)    
Capacitate de încălzire Nom. 6 °CWB kW 14.0 (2)    
  Pnominal,h kW     12.9 (0.000)
  Max. 6 °CWB kW 16.0 (2)   25.0 (2)
Putere absorbită - 50Hz Răcire Nom. 35 °CDB kW 4.38 (1)    
  Încălzire Nom. 6 °CWB kW 3.68 (2)    
    Max. 6 °CWB kW 4.71 (2)    
EER la capacitate nom. 35°CDB kW/kW 3.20 (1)    
COP la capacitate nom. 6 °CWB kW/kW 3.80 (2)    
COP la capacitate max. 6 °CWB kW/kW 3.40 (2)    
SCOP     3.6
SEER     4.9
ηs,c %     191.1
ηs,h %     140.9
Răcire a spaţiului Condiţia A (35 °C - 27/19) EERd     2.2
    Pdc kW     22.4
  Condiţia B (30 °C - 27/19) EERd     3.7
    Pdc kW     16.5
  Condiţia C (25 °C - 27/19) EERd     5.5
    Pdc kW     10.6
  Condiţia D (20 °C - 27/19) EERd     10.5
    Pdc kW     6.4
Încălzirea spaţiului (climat temperat) TBivalent COPd (COP declarat)     2.0
    Pdh (capacitate de încălzire declarată) kW     12.9
    Tbiv (temperatură bivalentă) °C     -10.0
  TOL COPd (COP declarat)     2.0
    Pdh (capacitate de încălzire declarată) kW     12.9
    Tol (limită de temperatură în funcţionare) °C     -10.0
  Condiţia A (-7 °C) COPd (COP declarat)     2.3
    Pdh (capacitate de încălzire declarată) kW     11.4
  Condiţia B (2 °C) COPd (COP declarat)     3.0
    Pdh (capacitate de încălzire declarată) kW     6.9
  Condiţia C (7 °C) COPd (COP declarat)     6.6
    Pdh (capacitate de încălzire declarată) kW     5.4
  Condiţia D (12 °C) COPd (COP declarat)     7.3
    Pdh (capacitate de încălzire declarată) kW     6.0
Domeniu de capacitate CP 5   8
Numărul maxim de unităţi interioare conectabile: 10 (3)   17 (3)
Index conexiune interioară Min.   63   100.0
  Nom.   125    
  Max.   163   260.0
Ventilator Presiune statică externă Max. Pa 150   150
    Nom. Pa 60 60 60
Gama de operare Răcire Min. °CDB -5.0   -5.0
    Max. °CDB 46.0   46.0
  Încălzire Min. °C termometru umed -20.0   -20.0
    Max. °C termometru umed 15.5   15.5
  Temperatură în jurul carcasei Min. °CDB 5   5
    Max. °CDB 35   35
  Umiditate în jurul carcasei Răcire Max. % 80   80
    Încălzire Max. % 50   50
Agent frigorific Type   R-410A R-410A R-410A
Ulei frigorific Tip   Ulei sintetic (eteric)   Ulei sintetic (eter) FVC68D
Racorduri ţevi Între modulul compresorului (CM) şi modulul schimbătorului de căldură (HM) Lichid Tip   Racord cu lipire tare   Racord cu lipire tare
      Dext mm 12.7   12.7
    Gaz Tip   Racord cu lipire tare   Racord cu lipire tare
      Dext mm 19.1   22.2
    Lungime conducte Max. m 30.0   30.0
    Dif. de nivel CM sub HM m 10.0    
      CM peste HM m 10.0    
  Între modulul compresorului (CM) şi unităţile interioare (UI) Lichid Tip   Racord cu lipire tare   Racord cu lipire tare
      Dext mm 9.52   9.52
    Gaz Tip   Racord cu lipire tare   Racord cu lipire tare
      Dext mm 15.9   19.1
    Diferenţă de nivel CM sub UI m 30.0    
      CM peste UI m 30.0    
  Lungimea totală a tubulaturii Sistem Real m 140 (6)   300 (6)
  Diferenţa de nivel IU - IU Max. m 15    
Metodă de dejivrare Ciclu inversat   Ciclu inversat
Capacity control Method   Comandat prin inverter   Comandat prin inverter
Indicare dacă încălzitorul este prevăzut cu un încălzitor suplimentar     no
Încălzitor suplimentar Capacitate de rezervă Încălzire elbu kW     0.0
Consum de energie electrică în alt mod decât cel activ Mod oprit Răcire POFF kW     0.043
    Încălzire POFF kW     0.050
  Mod aşteptare Răcire PSB kW     0.043
    Încălzire PSB kW     0.050
  Mod termostat oprit Răcire PTO kW     0.012
    Încălzire PTO kW     0.060
Răcire Cdc (răcire degradare)     0.25
Încălzire Cdh (încălzire degradare)     0.25
Dispozitive de siguranţă Articol 01   Comutator de presiune înaltă Comutator de presiune înaltă Comutator de presiune înaltă
    02   Protector de suprasarcină acţionat de ventilator Protector de suprasarcină acţionat de ventilator Protector de suprasarcină acţionat de ventilator
    03   Protecţie la suprasarcină a inverterului Protecţie la suprasarcină a inverterului Protecţie la suprasarcină a inverterului
    04   Siguranţă pe placa PC Siguranţă pe placa PC Siguranţă pe placa PC
    05   Detector de scurgeri de curent Detector de scurgeri de curent
Curent - 50 Hz Zmax Listă   Fără cerinţe   Fără cerinţe
  Valoare minimă Ssc kVa     3,329 (9.000)
Conexiuni cabluri - 50 Hz Pentru racord la o unitate interioară Cantitate   2    
    Observaţie   F1,F2    
Note Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă standard. Debit de aer nominal, ESP 30 Pa. Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m
  Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20 °CDB, temperatură exterioară: 7 °CDB, 6 °CWB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă standard. Debit de aer nominal, ESP 30 Pa. Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m
  Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤ 130%). Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤ 130%). Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet. Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet. Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.
  Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor. Debit de aer nominal, ESP 60 Pa. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.
  Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare
  în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă. RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat
  Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. VRV IV utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcţionare. MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. VRV IV utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcţionare.
  Conţine gaze fluorurate cu efect de seră în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă. în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.
Curent - 50 Hz Zmax Listă     Fără cerinţe  
Note   Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare. Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.
    MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ). MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).
    TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC). TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC).
    FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului
    Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%. Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.
    Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului. Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.
    Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.
    EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază
    Ssc: curent de scurtcircuit Ssc: curent de scurtcircuit
    Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare. Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.
Consum de energie electrică în alt mod decât cel activ Crankcase heater mode Cooling PCK kW     0.000
    Heating PCK kW     0.050