FTXS-G / 3MXS-G

Caracteristicile produsului

  • Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală şi pe orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi (numai clasa 50, 60, 71)
  • La o unitate exterioară multi pot fi conectate până la 3 unităţi interioare,; toate unităţile interioare sunt controlate în mod individual şi nu necesită instalare în aceeaşi cameră sau în acelaşi timp
  • Controler online: controlaţi interiorul dvs. din orice locaţie cu ajutorul unei aplicaţii, prin intermediul reţelei dvs. locale sau prin internet
  • Pot fi conectate tipuri diferite de unităţi interioare: de exemplu unităţi de perete, casete de colţ montate în plafon sau unităţi necarcasate de plafon fals
  • Valori ale eficienţei sezoniere: A în răcire şi încălzire
  • Unităţile exterioare sunt dotate cu un compresor swing, renumit pentru zgomotul redus şi înaltul randament energetic
  • Senzorul de mişcare reduce consumul de energie din camerele neocupate: când camera este goală, unitatea comută pe modul economic după 20 de minute şi reporneşte când o persoană intră în cameră.
  • Unităţi exterioare pentru aplicaţii multi model.
  • Modul silenţios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcţionării pe durata nopţii a unităţii exterioare (unităţi exterioare multi, numai în modul răcire)
  • Utilizarea unităţilor exterioare cu inverter are ca rezultat un sistem de aer condiţionat cu o eficienţă energetică ridicată şi un nivel al zgomotului foarte scăzut
  • Unităţile exterioare Daikin sunt elegante şi robuste şi pot fi montate cu uşurinţă pe un acoperiş sau o terasă sau pot fi fixate pe un perete exterior

Beneficii

  • Senzorul de mişcare

    Senzorul de mişcare

    Reduce consumul de energie din camerele neocupate: când camera este goală, unitatea comută pe modul economic după 20 de minute şi reporneşte când o persoană intră în cameră.

  • Controler online prin aplicaţie

    Controler online prin aplicaţie

    Controlaţi unitatea interioară din orice locaţie prin aplicaţie

  • VRV pentru aplicaţii rezidenţiale

    VRV pentru aplicaţii rezidenţiale

    Până la 9 unităţi interioare (chiar cu capacităţi diferite şi până la clasa 71) pot fi conectate la o singură unitate exterioară. Toate unităţile interioare pot fi acţionate individual în cadrul aceluiaşi mod.

  • Inverter

    Inverter

    Compresoarele cu inverter reglează continuu viteza compresorului în funcţie de solicitarea reală. Pornirile şi opririle în număr mai redus duc la un consum redus de energie (de până la 30%) şi la temperaturi mai stabile.

  • Modul economic

    Modul economic

    Reduce consumul de energie electrică astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie. Şi această funcţie duce la economisirea de energie.

  • Modul de noapte

    Modul de noapte

    Economiseşte energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopţii.

  • Numai ventilatorul

    Numai ventilatorul

    Unitatea poate fi utilizată ca un ventilator care suflă aerul fără a-l răci sau a-l încălzi.

  • Modul confort

    Modul confort

    Garantează funcţionarea fără curenţi de aer prevenind suflarea aerului cald sau rece direct înspre corp.

  • Modul putere maximă

    Modul putere maximă

    Poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă; după oprirea modului putere maximă, unitatea revine la modul setat anterior.

  • Comutarea automată răcire - încălzire

    Comutarea automată răcire - încălzire

    Selectează automat modul de răcire sau de încălzire pentru a ajunge la temperatura setată.

  • Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare

    Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare

    Tasta „silent” (silenţios) de la telecomandă descreşte cu 3 dB(A) nivelul sunetului în timpul funcţionării unităţii interioare

  • Funcţionarea silenţioasă a unităţii exterioare

    Funcţionarea silenţioasă a unităţii exterioare

    Butonul „Silent” (silenţios) de la telecomandă reduce zgomotul în timpul funcţionării unităţii exterioare cu 3 dB(A) pentru a asigura un mediu silenţios în vecinătate.

  • Modul de noapte

    Modul de noapte

    Reduce automat zgomotul în timpul funcţionării pe timp de noapte a unităţii exterioare cu 3 dB(A), prin scoaterea unui jumper de la unitatea exterioară. (Unităţi exterioare multi numai în modul răcire).

  • Jetul de aer 3D

    Jetul de aer 3D

    Combină baleierea automată pe verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi.

  • Baleierea verticală automată

    Baleierea verticală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea verticală automată a direcţiei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii în interiorul camerei.

  • Baleierea orizontală automată

    Baleierea orizontală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea automată pe orizontală a fantei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii.

  • Turaţie aleasă automat a ventilatorului

    Turaţie aleasă automat a ventilatorului

    Selectează în mod automat viteza necesară a ventilatorului pentru a ajunge la temperatura setată sau pentru a o menţine.

  • Treptele de viteză ale ventilatorului

    Treptele de viteză ale ventilatorului (5 trepte)

    Permit selectarea până la numărul dat de viteze ale ventilatorului.

  • Program uscat

    Program uscat

    Permite reducerea nivelului umidităţii fără variaţii ale temperaturii camerei.

  • Filtru fotocatalitic din apatit de titan de dezodorizare

    Filtru fotocatalitic din apatit de titan de dezodorizare

    Captează particulele de praf purtate în aer şi substanţele chimice organice dăunătoare, precum bacteriile, virusurile şi alergenii şi elimină mirosurile de tutun şi animale de companie.

  • Programator săptămânal

    Programator săptămânal

    Poate fi setat să acţioneze încălzirea sau răcirea oricând, zilnic sau săptămânal.

  • Programator pentru 24 de ore

    Programator pentru 24 de ore

    Poate fi setat pentru a porni funcţionarea oricând în timpul unei perioade de 24 de ore

  • Telecomandă prin infraroşu

    Telecomandă prin infraroşu

    Porneşte, opreşte şi reglează de la distanţă aparatul de aer condiţionat.

  • Telecomandă cu fir

    Telecomandă cu fir

    Porneşte, opreşte şi reglează aparatul de aer condiţionat.

  • Controlul centralizat

    Controlul centralizat

    Porneşte, opreşte şi reglează dintr-un punct central mai multe aparate de aer condiţionat.

  • Repornirea automată

    Repornirea automată

    După o cădere de tensiune, unitatea porneşte automat cu setările originale.

  • Auto-diagnoza

    Auto-diagnoza

    Simplifică întreţinerea, indicând defecţiunile sistemului sau anomaliile în funcţionare.

  • Aplicaţii multi model

    Aplicaţii multi model

    Până la 5 unităţi interioare pot fi conectate la o singură unitate exterioară, chiar dacă au capacităţi diferite. Toate unităţile interioare pot fi acţionate individual în cadrul aceluiaşi mod de încălzire sau răcire.

Documentaţie