Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EBLQ-CV3

EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3
Capacitate de încălzire Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Capacitate de răcire Nom. kW 3.88 (1), 3.99 (2) 5.20 (1), 5.15 (2)
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.950 (1), 1.93 (2) 1.37 (1), 2.69 (2)
  Încălzire Nom. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.45 (2)
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
EER 4.07 (1), 2.07 (2) 3.80 (1), 2.10 (2)
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 735 735
    Lăţime mm 1,090 1,090
    Adâncime mm 350 350
Greutate Unitate kg 76.0 80.0
Fan Debit de aer Încălzire Înalt m³/min 45.0 47.0
    Răcire Înalt m³/min 52.5 52.5
Gama de operare Încălzire Partea de apă Min. °C 15 (4) 15 (4)
      Max. °C 55.0 55.0
  Răcire Ambiant Min. ° C termometru uscat 10.0 10.0
      Max. ° C termometru uscat 43.0 43.0
    Partea de apă Min. °C 5.00 (5) 5.00 (5)
      Max. °C 22.0 22.0
  Apă caldă menajeră Ambiant Min. ° C termometru uscat -25.0 (6) -25.0 (6)
      Max. ° C termometru uscat 35.0 (6) 35.0 (6)
    Partea de apă Min. °C 25 25
      Max. °C 80 (7) 80 (7)
Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62
  Răcire Nom. dBA 63.0 63.0
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 (8) 49 (8)
  Răcire Nom. dBA 48 (8) 50 (8)
Agent frigorific Tip   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Încărcare kg 1.30 1.45
  Cantitate TCO2Eq 2.714 3.027
Încălzire a spaţiului Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat Info gen. SCOP   3.20 3.22
      Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului   A++ A++
  Ieşire de apă la 35°C, climat temperat Informaţii gen. SCOP   4.39 4.14
      Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului   A++ A++
Power supply Nume   V3 V3
  Faze   1~ 1~
  Frecvenţă Hz 50 50
  Tensiune V 230 230
Note Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  Categoria unităţii PED: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE Categoria unităţii PED: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE
  Mai mică, dacă se instalează un încălzitor de rezervă; În cazul în care nu există un încălzitor de rezervă, funcţionarea pompei de căldură începe la 10 °C Mai mică, dacă se instalează un încălzitor de rezervă; În cazul în care nu există un încălzitor de rezervă, funcţionarea pompei de căldură începe la 10 °C
  Pentru mai multe detalii privind accesoriile standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare Pentru mai multe detalii privind accesoriile standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare
  Domeniu de funcţionare pentru apă caldă menajeră (unitate exterioară): domeniu mărit prin adăugarea unui încălzitor booster. Pentru domeniul de funcţionare, consultaţi desenul separat. Domeniu de funcţionare pentru apă caldă menajeră (unitate exterioară): domeniu mărit prin adăugarea unui încălzitor booster. Pentru domeniul de funcţionare, consultaţi desenul separat.
  Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la o anumită distanţă de unitate. Aceasta este o valoare relativă care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagrama spectrului sonor. Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la o anumită distanţă de unitate. Aceasta este o valoare relativă care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagrama spectrului sonor.
  Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării) Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)
  Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune
  Curentul de pornire al compresorului controlat prin inverter al Daikin Altherma este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcţionare Curentul de pornire al compresorului controlat prin inverter al Daikin Altherma este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcţionare