Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

Daikin Psychometrics Diagram Viewer - Funcționalități

Vizualizează și utilizează proprietățile aerului umed la schimbarea condițiilor

Daikin oferă Psychrometrics Diagram Viewer în mod gratuit, la nivel global.
Acest instrument a fost conceput ca un sprijin pentru specialiștii și cursanții din domeniul aerului condiționat, care cunosc proprietățile „aerului pe care îl procesăm”.

Funcționalități

  • Găseşti toate proprietățile pentru cele mai multe condiții ale aerului prin introducerea a cel mult două condiții (de ex., temperatură termometru uscat, temperatură termometru umed, punct de rouă, umiditate relativă, umiditate absolută, entalpice, densitate volum specific și presiune)
  • Indică datele psichrometrice prin trecerea peste diagramă
  • Vizualizează punctele de reprezentare grafică din schemă și măriți zona aferentă a ecranului
  • Selectează vizualizarea preferată (Psichrometrică sau Mollier)
  • Setează unitățile de măsură preferate SI sau Imperial
  • Afișează și ascunde seturi de linii
  • Efectuează mai multe acțiuni lucrând cu „puncte” precum: puncte de conectare, volume de aer de amestec, adăugare de capacitate de încălzire/răcire, umidificare cu apă sau abur, răcire la saturație, dezumidificare etc.
  • Salvează, deschide și imprimă proiectele tale.
Daikin Psychometrics Diagram Viewer - Funcționalități

Asistenţă?

  • Instrumentul include un manual de 37 de pagini, disponibil în secțiunea Despre
  • În plus, există și un videoclip de pornire rapidă, în partea stângă