Skip to main content

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám podporuje jak rekonstrukce starších objektů (a tedy i náhrady starších zdrojů vytápění nebo ohřevu vody), tak výstavbu nových. Ušetřit můžete až polovinu veškerých nákladů. Výhodné je přitom kombinovat více opatření najednou.

Kdo může o dotaci zažádat?

Zažádat si mohou majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů, společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek, bytová družstva, obce a města (pokud vlastní rodinný či bytový dům), nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů, developeři – podnikatelské subjekty.

Nově bude do tohoto programu spadat podpora bytových domů i mimo Prahu (dosud IROP) a trvale obývaných chat a chalup.

Jak velkou dotaci mohu získat?

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat na tepelné čerpadlo vzduch-voda dotaci maximálně 100 000 Kč. Novinkou jsou dotace na klimatizace (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch), určené k vytápění a dotované 60 000 kč.

Jak o dotaci požádat?

Žádost můžete podat buď sami – prostřednictvím elektronického formuláře na https://2030.novazelenausporam.cz/podat-zadost, nebo vám s jejím vyřízením pomůžeme. Stačí požádat konkrétního Daikin partnera, s nímž budete nákup a instalaci tepelného čerpadla řešit.

Na co se dotace vztahuje?

  • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje a na jejich napojení na soustavu zásobování teplem
  • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů a instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • na instalaci systému na využití tepla z odpadní vody

Maximální výše dotace

Podpora je dána fixní částkou podle typu pořízeného nového zdroje či systému a podle podoblasti podpory. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Vrei să iei legătura cu noi?

Citeşte blog-ul nostru

Inspiră-te din referințe