Responsabilitatea faţă de mediu a Daikin

Responsabilitatea de mediu

Crearea de soluţii climatice durabile

Daikin îşi asumă angajamentul de a oferi sectoarelor rezidenţial, industrial şi de afaceri cele mai eficiente şi sigure soluţii, care să răspundă tuturor necesităţilor de răcire şi de încălzire, atât în prezent, cât şi în viitor.

Suntem conştienţi de responsabilitatea noastră faţă de mediu, iar în centrul a tot ceea  ce facem, în politicile şi practicile noastre, se află sustenabilitatea mediului. Ne conducem afacerea în conformitate cu principiile verzi, atât din punct de vedere economic, cât şi ecologic.

Responsabilitatea faţă de mediu a Daikin

Iniţiativele de mediu ale Daikin din toată lumea

Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre iniţiativele de mediu ale Daikin din toată lumea, te rugăm să vizitezi site-ul web Responsabilitatea socială corporativă (CSR) al Daikin Industries Ltd.

Obiectivele de mediu ale Daikin Europe N.V.

Daikin Europe are un plan de acţiune mai specific, cu o politică şi obiective de mediu care respectă ISO14000. Daikin Europe raportează aceste acţiuni în raportul anual de mediu. Citiţi mai multe >>

 

Politica noastră de mediu se bazează pe următoarele principii fundamentale:

Minimizarea resurselor

Produsele şi proiectele noastre sunt proiectate astfel încât să minimizăm consumul de energie şi al resurselor. Aceasta include reciclarea, oriunde este posibil şi limitarea cantităţii de deşeuri rezultate din ambalaje.

Evaluare

Iniţiativele de management de mediu sunt evaluate periodic prin verificări şi audituri pentru a îmbunătăţi în mod continuu performanţele de mediu.

Conformitate cu legislaţia

Toate produsele, procesele şi serviciile Daikin respectă legislaţia în vigoare.

Creşterea reciclării produselor şi reducerea deşeurilor

Daikin ia în considerare posibilitatea de reciclare în etapa de dezvoltare a produselor prin utilizarea principiilor scării Lansink*. Această preocupare pentru reciclare şi reducerea deşeurilor continuă în toate etapele de viaţă ale produsului (producţie, transport şi logistică, instalare, întreţinere etc.), până la eliminarea responsabilă a acestuia la sfârşitul duratei utile de viaţă.

Centru de cunoştinţe

Angajaţii primesc instruire pentru a asigura respectarea tuturor obiectivelor politicii de mediu.

Promovarea inovaţiei

Sunt luate măsuri pentru gestionarea eficientă a agentului frigorific şi pentru stimularea proiectării şi fabricării produselor pe bază de agent frigorific cu impact redus asupra mediului.

Management inteligent

Toate nivelurile organizaţiei sunt bine informate cu privire la obiectivele de mediu şi aplicarea acestora.

* Scara Lansink: principiile sau metodele de gestionare a deşeurilor, stabilite de un parlamentar olandez – Ad Lansink – şi reprezentate de o scară cu mai multe bare. Barele reprezintă o ierarhie de moduri tot mai bune de gestionare a deşeurilor într-un mod care respectă mediul.

Mai multe detalii