No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

După pornire, flapsurile pentru aer se mişcă.

Când unitatea este pornită, microcomputerul comandă mişcarea flapsurilor pentru a determina poziţia pentru iniţializare.